Poprzednia

ⓘ Liga Praw Człowieka
Liga Praw Człowieka
                                     

ⓘ Liga Praw Człowieka

Liga Praw Człowieka – organizacja pozarządowa zajmująca się monitoringiem, ochroną i promowaniem praw człowieka. Liga Praw Człowieka została założona w 1898 roku przez Ludovica Trarieux jako odpowiedź na aferę Dreyfusa. W myśl pierwszego statutu Ligi jej zadaniami było organizowanie akcji, spotkań, publikowanie artykułów edukujących społeczeństwo, kierowanie petycji do rządu, oraz pomoc ofiarom łamania praw człowieka przez administrację państwa w duchu Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Jednym ze współzałożycieli Ligi i jej prezesem w latach 1914–1926 był laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Ferdinand Buisson.

                                     
  • edukacji propagowanie powszechnego poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności Rada ma prawo do inicjowania i przeprowadzania badań oraz wydawania
  • 1922 opuścił DDP, zostając w 1926 prezesem Niemieckiej Ligi Praw Człowieka Deutsche Liga für Menschenrechte Gdy Carl von Ossietzky został aresztowany
  • darmowej edukacji, przestrzeganie praw człowieka zniesienie wszelkich klas dyskryminujących ludność, zrównanie praw mężczyzn i kobiet, zniesienie prostytucji
  • Komisja Gospodarcza Liga Narodów Międzynarodowy Trybunał Karny Model United Nations ONZ Kobiety Powszechna deklaracja praw człowieka Projekt Milenijny Organizacji
  • uczelniach w Kanadzie. Był również prezesem Liga voor Mensenrechten, instytucji działającej na rzecz praw człowieka W latach 1989 1994 z ramienia flamandzkiej
  • w wyborach w 2009. W VII kadencji została przewodniczącą Podkomisji Praw Człowieka Pełniła funkcję przewodniczącej Ligi Zielonych w latach 1987 1991

Użytkownicy również szukali:

organizacje pozarządowe stojące na straży praw człowieka prezentacja,

...
...
...