Poprzednia

ⓘ Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
                                     

ⓘ Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – jeden z 3 wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, powstały w 1976 roku jako drugi wydział na tej uczelni. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk o kulturze fizycznej, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Fizjoterapii jest jednostką monodyscyplinarną. W jego ramach znajdują się: 5 samodzielnych katedr.

Aktualnie zatrudnionych jest 114 pracowników naukowo-dydaktycznych. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową. Na wydziale studenci pobierają naukę na studiach dziennych, studiach zaocznych oraz kilkunastu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

                                     

1. Historia

Wydział Fizjoterapii powstał w 1976 roku jako drugi z wydziałów na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Początkowo nosił on nazwę Wydziału Turystyki i Rekreacji. Pierwsi studenci rozpoczęli zajęcia w roku akademickim 1977/1978. W 1981 roku jednostka ta została zamknięta ze względu na braki kadry naukowo-dydaktycznej, zaś uczelnia powróciła do struktury jednowydziałowej. Wydział ten został reaktywowany w 1995 roku ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu fizjoterapii. W 1998 roku zmieniono dotychczasową nazwę tej jednostki z Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Wydział Fizjoterapii.

                                     

2. Władze 2012-2016

Dziekan: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Prodziekan ds Nauki: dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Prodziekan ds Nauczania: dr Agnieszka Pisula-Lewandowska Prodziekan ds Studenckich: dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF
                                     

3. Poczet dziekanów

 • od 2012: dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF - nauki o kulturze fizycznej fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa
 • 1995-1999: prof. dr hab. Marek Woźniewski - nauki o kulturze fizycznej
 • 2005-2012: prof. dr hab. Marek Woźniewski - nauki o kulturze fizycznej
 • 1999-2005: prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski - nauki o kulturze fizycznej fizjoterapia
                                     

4. Kierunki kształcenia

Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prowadzi studia pierwszego stopnia licencjackie, 3-letnie na następujących kierunkach:

 • terapia zajęciowa
 • kosmetologia
 • fizjoterapia

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich absolwenci mogą kontynuować studia drugiego stopnia magisterskie uzupełniające, 2-letnie na kierunku fizjoterapia. Poza tym wydział prowadzi studia podyplomowe oraz studia doktoranckie.

Wydział Fizjoterapii ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

 • doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej
 • doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej
                                     

5. Struktura organizacyjna

 • Katedra Podstaw Fizjoterapii
 • Zespół Filozofii i Socjologii
 • Pracownia Biomonitoringu
 • Zespół Kosmetologii
 • Zakład Biologii Człowieka
 • Zakład Metod Kinezyterapii
 • Zespół Fizykoterapii i Masażu
 • Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej
 • Zakład Kinezyterapii
 • Zakład Terapii Zajęciowej
 • Zakład Promocji Zdrowia
 • Pracownia Badań Czynnościowych
 • Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej
 • Zakład Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zabiegowej i Onkologii
 • Zakład Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Chorobach Wewnętrznych
 • Zakład Fizjoterapii w Neurologii
 • Pracownia badawcza Katedry
 • Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
 • Zakład Fizjoterapii w Ortopedii i Reumatologii
 • Zakład Diagnostyki w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
 • Zakład Kinezjologii
 • Zakład Fizjologii Stosowanej
 • Katedra Kinezjologii

Użytkownicy również szukali:

studia niestacjonarne w systemie ciągłym,

...
...
...