Poprzednia

ⓘ Cykl Deminga
Cykl Deminga
                                     

ⓘ Cykl Deminga

Cykl Deminga – schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego ulepszania, stworzoną przez Williama Edwardsa Deminga, amerykańskiego specjalistę statystyka pracującego w Japonii.

Cykl Deminga występuje w 2 wersjach: popularnej i oryginalnej.

                                     

1. Wersja popularna

To wersja najbardziej znana, P-D-C-A, upowszechniona przez kręgi związane z zarządzaniem przez jakość i normami ISO dotyczącymi zarządzania jakością. Według tej wersji cykl Deminga składa się z działań następujących po sobie w porządku logicznym określenia przyjęte przez polskich specjalistów:

  • SPRAWDŹ ang. Check: Zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty.
  • ZAPLANUJ ang. Plan: Zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę.
  • POPRAW ang. Act: Jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę obowiązującą procedurę, zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie.
  • WYKONAJ, ZRÓB ang. Do: Zrealizuj plan na próbę.
                                     

2. Wersja oryginalna

Edwards Deming w ostatnich latach życia zgłaszał zastrzeżenia do interpretacji trzeciego kroku cyklu, która jest zbyt uproszczona i nie ujmuje sensu metodyki tzw. projektowania eksperymentalnego Design of Experiments, w skrócie DOE. Na skutek tych uwag oraz interwencji uczniów i współpracowników Deminga, przywrócono wersję oryginalną – P-D-S-A:

  • ZAPLANUJ ang. Plan: Planuj każdą zmianę z wyprzedzeniem. Przeanalizuj obecną sytuację oraz potencjalne skutki zmian zanim jakiekolwiek podejmiesz. Z góry przemyśl, co powinieneś zmierzyć, aby przekonać się, czy zrealizowałeś swój zamiar. Zaplanuj pomiar, jako jeden z elementów realizacji zmiany. Myśl o pomiarze aż do następnego kroku przez cały okres planowania. Opracuj plan wdrożenia zmiany, zadbaj przy tym o pełną obsadę tego przedsięwzięcia właściwym personelem oraz zaangażuj właścicieli procesów.
  • WYKONAJ, ZRÓB ang. Do: Przeprowadź pilotażowe wdrożenie zmiany w małej skali, w kontrolowanych warunkach tzn. najpierw przeprowadź eksperyment, bądź zbuduj prototyp.
  • ZASTOSUJ, DZIAŁAJ ang. Act: Podejmij właściwe działania, aby wdrożyć standard takiego procesu, który wytworzył rezultaty najbardziej pożądane.
  • ZBADAJ ang. Study: Gruntownie przeanalizuj rezultaty eksperymentu. Wyprowadź wnioski – co zebrane dane mówią na temat skuteczności próbnego wdrożenia?