Poprzednia

ⓘ Instytut Polonistyki Stosowanej
Instytut Polonistyki Stosowanej
                                     

ⓘ Instytut Polonistyki Stosowanej

Instytut Polonistyki Stosowanej – jednostka dydaktyczno-naukowa wchodząca w skład Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski, powołana przez Senat UW 20 czerwca 2007 roku. Prowadzi działalność badawczą związaną m.in. z pragmalingwistyką, socjolingwistyka, psycholingwistyka, stylistyka, retoryka, edytorstwo, dydaktyką języka polskiego i literatury polskiej, glottodydaktyka, polszczyzną poza granicami kraju, logopedia oraz działalność dydaktyczną obejmującą kształcenie zawodowe związane ze stosowanymi dyscyplinami polonistycznymi i logopedią.

                                     

1. Rada Naukowa Instytutu Polonistyki Stosowanej

Samodzielni pracownicy naukowi

 • dr hab. Anna Cegieła
 • dr hab. Agnieszka Mikołajczuk
 • dr hab. prof. UW Józef Porayski-Pomsta
 • dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
 • prof. dr hab. Jakub Z. Lichański – Przewodniczący
 • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
 • dr hab. prof. UW Zofia Zaron
 • dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
 • dr hab. Natalia Siudzińska
 • dr hab. Magdalena Trysińska
 • dr hab. Marzena Stępień
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 • dr hab. prof. UW Jolanta Chojak
 • dr hab. Grzegorz Bąbiak
 • prof. dr hab. Elżbieta Sękowska

Inni nauczyciele akademiccy

 • doc. dr Tomasz Wroczyński
 • dr Tomasz Kowalczuk
 • doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
 • dr Joanna Frużyńska

Eksperci

 • prof. dr hab. Halina Karaś
 • prof. dr hab. Danuta Knysz-Tomaszewska
 • dr hab. prof. UW Ewa Szczęsna
                                     

2. Struktura organizacyjna

Zakłady

 • Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki
 • Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego
 • Zakład Edytorstwa i Stylistyki
 • Zakład Logopedii i Emisji Głosu
 • Zakład Retoryki i Mediów

Pracownie

 • Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki
 • Pracownia Języka Elektronicznych Środków Przekazu
 • Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej
 • Pracownia Językoznawstwa Stosowanego
                                     

3.1. Kierunki studiów, specjalności i specjalizacje Kierunki

Logopedia ogólna i kliniczna – studia II stopnia prowadzone we współpracy z Wydziałem Lekarskim Warszawski Uniwersytet Medyczny. Program obejmuje ofertę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny oraz prawa medycznego i oświatowego. Studenci kierunku uzyskują specjalistyczne przygotowanie w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, a także kwalifikacje nauczycielskie.

                                     

3.2. Kierunki studiów, specjalności i specjalizacje Specjalizacje

 • redaktorsko-wydawnicza – specjalizacja przygotowuje do pracy we współczesnym wydawnictwie książkowym i prasowym, obejmuje problematykę wydań słownikowych edytorstwo leksykograficzne, redakcji językowej tekstu edytowanego korekta i adiustacja zarówno w wariancie tradycyjnym, jak i elektronicznym.
 • medialna filologia dla mediów – specjalizacja przygotowuje do pracy w redakcjach prasowych, radiu i telewizji, domach mediowych i instytucjach kultury. Jej absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie technik pisania tekstów publicystycznych, charakterystycznych dla poszczególnych gatunków wypowiedzi dziennikarskiej.
 • glottodydaktyczna – specjalizacja przygotowuje do wykonywania zawodu lektora języka polskiego jako obcego i wykładowcy kultury polskiej dla cudzoziemców w kraju i za granicą. Dodatkowo absolwenci uzyskują kwalifikacje nauczyciela polonisty w szkole podstawowej klasy IV–VI, gimnazjum i liceum.
 • nauczycielska – specjalizacja prowadzona na studiach II stopnia, oferuje kształcenia przygotowujące do pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej klasy IV–VI, gimnazjum i liceum.


                                     

4. Polsko-Belgijskie Studia Stosowane

Studia powstały dzięki współpracy z Katedrą Polonistyki Université Libre de Bruxelles. Ich celem jest ukazanie dialogu polsko-belgijskiego oraz zagadnień Europy Centralnej w następujących dziedzinach: badania naukowe z zakresu cywilizacji frankofońskiej i problematyki środkowoeuropejskiej, przekładoznawstwo, edytorstwo, glottodydaktyka, wiedza o mediach i językoznawstwo stosowane. Tytuł master polsko-belgijski stwarza możliwość poszukiwania doświadczenia zawodowego w polskich instytucjach Unii Europejskiej. Magistranci PBSS mogą korzystać ze stypendiów dydaktyczno-naukowych oraz staży w Brukseli.

                                     

5. Studia podyplomowe

Pomagisterskie Studium Logopedyczne

Podyplomowe Studia "Filologia polska w praktyce” w zakresie następujących modułów programowych:

 • logopedia – problemy czytania i pisania w szkole
 • polonistyka dla nauczycieli
 • słowo na ekranie, w mowie i w piśmie – studia w zakresie zawodów medialnych
 • dydaktyka języka polskiego jako obcego
 • retoryka praktyczna
 • Nnowe media i literatura XXI wieku w nowoczesnej szkole
 • redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych
 • specjalizacja nauczycielska dla polonistów
 • redakcja językowa tekstu
 • komunikacja profesjonalna: wystąpienia publiczne, negocjacje, dyskusje, współpraca z mediami
 • komunikacja słowem – język w działaniu
                                     

6. Wydawnictwa

Roczniki

 • "Studia Pragmalingwistyczne” red. nacz. dr hab. prof. UW Józef Porayski-Pomsta

Serie wydawnicze

 • "Polonistyka Użyteczna” – przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego dr Agnieszka Budzyńska-Daca

Czasopisma

We współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej ukazują się dwa czasopisma naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

 • "Forum Artis Retoricae” red. nacz. prof. dr hab. Jakub Z. Lichański
 • "Poradnik Językowy” red. nacz. prof. dr hab. Stanisław Dubisz