Poprzednia

ⓘ Centrum Szkolenia WOP
Centrum Szkolenia WOP
                                     

ⓘ Centrum Szkolenia WOP

 • pluton kawalerii
 • kurs oficerski
 • Wydział Polityczno-Wychowawczy.
 • Oddziały Szkolenia
 • batalion podoficerów zawodowych
 • Wydział Wyszkolenia
 • Komenda i pododdziały obsługi
 • Kwatermistrzostwo

W 1947 roku w skład centrum włączono Samodzielny Zakład Tresury Psów WOP z Rusowa).

                                     

1. Centrum Wyszkolenia Ochrony Pogranicza

W 1948 roku, na bazie Centrum Wyszkolenia WOP, sformowano w Kętrzynie Centrum Wyszkolenia Ochrony Pogranicza o stanie etatowym 219 wojskowych i 42 pracowników kontraktowych. Pierwsi absolwenci opuścili mury centrum w lipcu 1947 roku.

Struktura organizacyjna

 • pluton oficerów ds. psów służbowych
 • Komenda i pododdziały obsługi
 • Oddziały Szkolne
 • Wydział Polityczno-Wychowawczy
 • batalion szkolenia podoficerów zawodowych
 • Wydział Wyszkolenia
 • kurs doskonalenia oficerów
 • kompania szkolna przewodników psów służbowych
 • 2 plutony przewodników psów
 • pluton konny
 • Stacja doświadczalna suk zarodowych
 • Kwatermistrzostwo.
                                     

2. Oficerska Szkoła Wojsk Ochrony Pogranicza

w 1949 roku, na bazie Centrum Wyszkolenia Ochrony Pogranicza sformowano Oficerską Szkołę WOP o stanie etatowym 231 wojskowych stanu stałego i 546 wojskowych stanu zmiennego.

                                     

3. Centralny Ośrodek Kształcenia Wojsk Wewnętrznych

W 1970 roku, na bazie Oficerskiej Szkoły WOP sformowano Centralny Ośrodek Kształcenia Wojsk Wewnętrznych.

Struktura organizacyjna

 • Komenda ośrodka
 • Szkoła Podoficerska WOP
 • Szkoła Chorążych WOP
                                     

4. Ośrodek Szkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza

W 1972 roku, na bazie Centralnego Ośrodka Kształcenia Wojsk Wewnętrznych, sformowano Ośrodek Szkolenia WOP

Struktura organizacyjna

 • Szkoła Podoficerska WOP
 • Kursy II, III i IV rocznika Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych o profilu WOP.
 • Komenda ośrodka
 • Szkoła Chorążych WOP
                                     

5. Centrum Szkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza

W 1980 roku, na bazie Ośrodka Szkolenia WOP, sformowano Centrum Szkolenia WOP.

15 listopada 1986 roku Minister Spraw Wewnętrznych nadał centrum imię kpt. Zbigniewa Plewy.

Z dniem 16 maja 1991 roku Centrum Szkolenia WOP przeformowano w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 16 maja 2007, nadał Centrum Szkolenia SG imię Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.

Struktura organizacyjna

 • Komenda i pododdziały obsługi
 • Szkoła Podoficerska WOP
 • Filia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu – profil WOP
 • Szkoła Chorążych WOP
 • Kwatermistrzostwo.
                                     

6. Komendanci centrum

 • Witalis Kondratowicz - do 30.01.1947
 • ppłk Wilhelm Weber

. patrz: komendanci Szkoły Oficerskiej WOP

 • płk Marek Śmiałkowski.
 • płk dypl. Ryszard Bartoszewicz 1978–31.08.1985
 • płk mgr Bogdan Mazurek – do 18.08.1990
 • płk Zbigniew Furgała – do 15.09.1971
 • płk Józef Sawczuk 1967–1970
 • płk mgr Ryszard Majcher – do 26.09.1978

Użytkownicy również szukali:

ośrodki szkoleniowe straży granicznej,

...
...
...