Poprzednia

ⓘ Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
                                     

ⓘ Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego – instytut Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Wydziału Neofilologii. Jest on jednostką naukowo-dydaktyczną kształcącą studentów na kierunku filologia w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

                                     

1. Historia

Seminarium Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego zostało otwarte w październiku 1919 roku z inicjatywy profesora Maurycego Manna, który kierował nim do 1932 roku. Na początku była to jednostka Wydziału Filozoficznego, później przynależała do Wydziału Humanistycznego od 1927 roku, Wydziału Filologicznego od 1951 roku, Wydziału Filologii Obcych od 1968 roku i Wydziału Neofilologii od 1975 roku do dnia dzisiejszego. Nauczanie obejmowało język i literaturę francuską, szybko poszerzono go o zagadnienia związane z językiem i literaturą włoską, a także od roku 1920 proponowano lektoraty z hiszpańskiego i rumuńskiego.

Ze sprawozdania z działalności Wydziału Humanistycznego z 1927 roku wiadomo, że Seminarium Filologii Romańskiej liczyło 20 studentów przyjmowanych na zasadzie konkursu. Utworzona razem z Seminarium biblioteka liczyła już 1500 woluminów. W latach trzydziestych XX wieku ukończone zostały pierwsze rozprawy doktorskie, między innymi Zdany Matuszewicz w roku 1931 i Estery Lichtenbaum Haliny Lewickiej w roku 1933. Profesor Halina Lewicka utworzy po wojnie Zakład Językoznawstwa Romańskiego. Przed II wojną światową Seminarium Filologii Romańskiej rozwinęło ścisłą współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi, głównie we Francji. Współpracuje także z Instytutem Francuskim w Warszawie od 1928 roku i z Instytutem Kultury Włoskiej.

W czasie II wojny światowej pracownicy Seminarium prowadzili tajne nauczanie, przerwane przez wybuch Powstania warszawskiego. Wznowiło ono działalność tuż po wojnie i już w 1946 roku odbyła się promocja doktorska Macieja Żurowskiego. Od 1949 roku dyrektorem Seminarium filologii romańskiej był Mieczysław Brahmer, który kierował nim do 1969 roku. W tym czasie Seminarium przekształciło się w Katedrę Języków i Literatur Romańskich, Katedrę Filologii Romańskiej, w Instytut Filologii Romańskiej i od 1970 roku w Instytut Romanistyki. Ściśle współpracował on z utworzonym w 1958 roku i działającym do dzisiaj Centrum Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim obecnie Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich. W 1982 roku Zakład Filologii Włoskiej, pod kierownictwem profesora Krzysztofa Żaboklickiego, opuścił Instytut Romanistyki i został samodzielną Katedrą Filologii Włoskiej.

Po profesorze Brahmerze kolejnymi dyrektorami Instytutu Romanistyki byli:

 • Jerzy Parvi 1979-1981,
 • Jerzy Parvi 1987-1990,
 • Krzysztof Bogacki 1981-1982,
 • Krystyna Kasprzyk 1982-1987,
 • Zbigniew Naliwajek 1999-2002,
 • Henryk Chudak 1993-1999,
 • Anna Mańkowska 2002-2005,
 • Remigiusz Forycki 2005-2012.
 • Remigiusz Forycki 2002-2003,
 • Maciej Smuk od 2016.
 • Ewa Rzadkowska 1970-1978,
 • Teresa Giermak-Zielińska 1990-1993,
 • Ewa Pilecka 2012-2016,

W latach 70. Instytut rozwija działalność naukową, czego dowodem są wizyty naukowców z ośrodków zagranicznych, konferencje naukowe, wystawy i publikacje, między innymi w Les Cahiers de Varsovie. Zainteresowania naukowe pracowników poszerzają się o zagadnienia związane z literaturą i kulturą krajów francuskiego obszaru językowego. Instytut organizuje ponadto w latach 1978-2008 Olimpiadę Języka Francuskiego.

Po roku 1990 Instytut współtworzy program nauczania, a także obejmuje opieką naukowo-dydaktyczną kolegia językowe w Bydgoszczy, Suwałkach, Siedlcach i Łowiczu. W latach 2000 rozwija się utworzony na początku z Instytutem Anglistyki a później już w ramach współpracy w ramach Wydziału Neofilologii kierunek Studia filologiczno-kulturoznawcze Europy Zachodniej

Do 2009 roku Instytut wykształcił około 2000 absolwentów z tytułem magistra filologii romańskiej, powstało około 90 rozpraw doktorskich i 30 rozpraw habilitacyjnych. Instytut zorganizował ponadto około 50 międzynarodowych konferencji naukowych i 32 Olimpiady Języka Francuskiego. Od 2012 roku Instytut zmienił siedzibę i mieści się na trzecim piętrze budynku dydaktycznego kierunków lingwistycznych przy ulicy Dobrej 55.

                                     

2. Struktura

W ramach Instytutu działają następujące zakłady i pracownie

 • Międzyinstytutowa Pracownia Studiów Szwajcarskich.
 • Pracownia Badań nad Cywilizacją Franko-Kanadyjską i Literaturą Quebecu,
 • Zakład Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich,
 • Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego,
 • Zakład Językoznawstwa Romańskiego,
                                     

3. Władze

 • Zastępca Dyrektora do spraw studenckich – dr Dariusz Krawczyk
 • Dyrektor – dr hab. Maciej Smuk
 • Zastępca Dyrektora do spraw naukowych – dr Małgorzata Sokołowicz
                                     

4. Programy studiów

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego kształci studentów na kierunku filologia romańska w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia w trybie dziennym i wieczorowym, studia drugiego stopnia w trybie dziennym i zaocznym. Instytut prowadzi studia w ramach następujących programów:

 • dla kandydatów ze znajomością języka francuskiego
 • dla kandydatów bez znajomości języka francuskiego
 • Studia pierwszego stopnia licencjackie dzienne
 • Studia pierwszego stopnia licencjackie wieczorowe
 • dla kandydatów bez znajomości języka francuskiego
 • Studia stacjonarne drugiego stopnia magisterskie dzienne
 • Studia niestacjonarne drugiego stopnia magisterskie zaoczne

W ramach Studium doktoranckiego Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Romanistyki prowadzi także studia trzeciego stopnia doktoranckie.

Użytkownicy również szukali:

iberystyka uw,

...
...
...