Poprzednia

ⓘ Kazimierz Panek
                                     

ⓘ Kazimierz Panek

Kazimierz Panek – polski lekarz i weterynarz, profesor Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, działacz turystyczny, członek Komendy Związkowej Stałych Drużyn Sokolich, taternik i narciarz, współzałożyciel i pierwszy redaktor czasopisma "Taternik”.

                                     

1. Edukacja i działalność zawodowa

Kazimierz Panek ukończył Gimnazjum św. Anny w Krakowie, a następnie rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1897 roku uzyskał stopień doktora medycyny. W 1903 roku rozpoczął studia weterynaryjne na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Ukończył je w 1906 roku, uzyskując dyplom lekarza weterynarii i stanowisko profesora nadzwyczajnego. Siedem lat później został mianowany profesorem zwyczajnym w dziedzinie fizjologii.

W latach 1918-1920 pełnił funkcję rektora Akademii. Wykładał również na Uniwersytecie Lwowskim oraz na Politechnice Lwowskiej.

Podczas I wojny światowej pracował w armii austro-węgierskiej, kierując centralnym laboratorium bakteriologiczno-epidemiologicznym w Wiedniu i organizując szpitale zakaźne. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Kazimierz Panek przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie objął kierownictwo Wydziału Higieny Zwierząt Państwowego Instytut Naukowo-Rolniczego który od 1927 roku stał się oddziałem Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Prowadził wówczas badania w zakresie chemii bakteriologicznej, związane m.in. z bakteriami gruźlicy i nosacizny.

                                     

2. Działalność w skautingu i polityczna

Od początku XX wieku Kazimierz Panek aktywnie zaangażował się w działalność społeczną i turystyczną. Od około 1900 roku był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół”, zaś od 1911 roku był działaczem skautingu w latach 1914-1918 był naczelnym komendantem skautowym.

Był również działaczem politycznym i społecznym o narodowodemokratycznych przekonaniach: w 1925 roku przewodził bydgoskim strukturom Związku Ludowo-Narodowego.

                                     

3. Działalność turystyczna, taternicka i narciarska

Taternictwo uprawiał w okresie około 1900-1909, od. ok. 1903 przewodził nieformalnej grupie taterników "Bacówka” liczącej około 10 osób, w tym m. in. Ignacego Króla. Należał do Towarzystwa Tatrzańskiego, w latach 1906-1907 był wiceprzewodniczącym, a w okresie 1907-1909 przewodniczącym Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego z której wywodzi się późniejszy Klub Wysokogórski. Wśród wielu osiągnięć organizacyjnych m. in. doprowadził wtedy do powstania Taternika i został jego pierwszym redaktorem 1907, a w okresie 1907-1910 był w kolegium redakcyjnym.

W 1907 roku został współzałożycielem i pierwszym prezesem Karpackiego Towarzystwa Narciarzy we Lwowie, któremu przewodniczył do 1909 roku.

                                     

4. Rodzina

Kazimierz Panek miał syna Jerzego, taternika, autora artykułów o tematyce górskiej, studenta medycyny na Uniwersytecie w Poznaniu i tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Jerzy Panek zginął na jesieni 1943 r. w Warszawie jako Jerzy Lipiński. Taternictwo uprawiały także siostra Kazimierza, Władysława Panek-Jankowska, oraz jego żona, lekarka Flora Mira Ogórek-Pankowa.

Został pochowany na bydgoskim cmentarzu św. Wincentego à Paulo.

                                     
  • 1900 - 1995, Warszawa 1996, s. 323. Dzięcioł w bazie filmpolski.pl Wacław Panek Encyklopedia muzyki rozrywkowej, Warszawa 2000, s. 325. Stanisław Dąbek
  • odbiorników telewizyjnych i radiowych, monitory Nagroda im. Jana Cybisa Jerzy Panek Nagroda Turnera Gilbert George Nagroda Oskara Kokoschki Siegfried
  • Jaroslav Panek 17 maja 2001 r. Promotor: prof. dr hab. Jan Seredyka J.Em. Kard. Miloslav Vlk, 24 stycznia 2002 r. Promotor: ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola
  • Stanisław Grochmal 1968 1978 prof. dr hab. Stanisław Panek 1978 1981 prof. dr hab. Kazimierz Toporowicz 1981 1987 prof. dr hab. Adam Klimek 1987 1993
  • działalności politycznej Profil na stronie Biblioteki Sejmowej Bartosz Panek Mieczysław Klimaszewski uczony, wykładowca, poseł. W: Spotkania po zmroku
  • Teriańskiej Przełęczy Niżniej Ignacy Król, Władysława Panek - Jankowska, Józef Jankowski, Kazimierz Firganek, 22 lipca 1907 r., zejście z Hrubego Wierchu
  • Poznaniu, Poznań, październik 2010, s. 8 Edmund Ignasiak, Bogusław Guzik, Emil Panek Sylwetka naukowa profesora zwyczajnego dr. hab. Zbigniewa Czerwińskiego
  • Kaukazu. 1979. Kuchnia gruzińska. 1981 i 1990, ISBN 83 - 03 - 03026 - 4 Dundzia, Panek i przyjaciele. 1987, 2011 i 2013. Pod szczęśliwą kocią gwiazdą. 1989, 1993

Użytkownicy również szukali:

...
...
...