Poprzednia

ⓘ Tablica kanban
Tablica kanban
                                     

ⓘ Tablica kanban

Tablice kanban są odmianą tradycyjnego systemu kanban, polegającego na takim organizowaniu procesu wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne, opartego na cyrkulacji kart wyrobów oraz analizie przepływu kart.

Na tablicy kanban znajdują się zadania do realizacji, przedstawione przy pomocy kolorowych kart. Karty są przesuwane od lewej do prawej strony przez kolejne kolumny tablicy, które odpowiadają następującym po sobie etapom procesu. Najczęściej spotyka się tablice z podziałem na trzy kolumny: "Do zrobienia”, "W toku” oraz "Zrobione”.

                                     

1. Zasady konstrukcji tablicy kanban

  • Prowadzenie systematycznego pomiaru i optymalizacja procesu
  • Określenie limitów pracy w toku
  • Wizualizacja procesu – podział na etapy i przedstawienie ich w postaci kolejnych kolumn