Poprzednia

ⓘ Swap
Swap
                                     

ⓘ Swap

Swap – umowa pomiędzy dwoma podmiotami polegająca na wymianie przyszłych strumieni płatności, które kontrahenci postrzegają w momencie transakcji jako równoważne. W ramach transakcji swapowej określane są zasady oraz terminy rozliczenia wspomnianych płatności.

Swap może w szczególności polegać na umowie między dwoma podmiotami, w której płatności naliczane według oprocentowania zmiennego zamieniane są na płatności naliczane według oprocentowania stałego swap stopy procentowej.

                                     

1. Podział swapów finansowych

Kontrakty swap tworzą bardzo liczną rodzinę, którą można klasyfikować, przyjmując różne kryteria. Poniżej przedstawiony jest podział ze względu na:

Swapy dzielimy również na:

 • swapy drugiej generacji
 • swapy pierwszej generacji

Do pierwszej generacji finansowych swapów należą trzy podstawowe rodzaje kontraktów:

 • swap walutowy ang. currency swap, FX swap
 • swap stopy procentowej ang. interest rate swap, IRS
 • swap walutowo-procentowy, zwany również swapem walutowym rynku kapitałowego ang. cross currency interest rate swap, CIRS.

Drugą generację swapów tworzą transakcje będące modyfikacją klasycznych swapów lub też modyfikacją innych instrumentów finansowych. Lista swapów nowszej generacji nie jest zamknięta. Wciąż powstają nowe rodzaje kontraktów, które wyodrębniane są według najróżniejszych kryteriów, takich jak na przykład konstrukcja transakcji, instrument bazowy, zastosowanie. Nie ma żadnych formalnych ograniczeń w konstruowaniu nowych typów swapów. Wiele kontraktów nie ma jeszcze polskiej nazwy. Najważniejszymi swapami drugiej generacji są:

 • swap towarowy ang. commodity swap,
 • swap opóźniony ang. forward starting swap, deffer swap,
 • swap aktywów ang. asset swap,
 • swap prolongowany ang. extandable swap,
 • swap amortyzowany ang. amortising swap,
 • puttable swap,
 • swapy katastroficzne ang. catastrophe swaps, CAT swaps.
 • swap o zmiennej kwocie kontraktu ang. roller-coaster,
 • swap całkowitego dochodu ang. total return swap,
 • capped swap,
 • floored swap,
 • swap na zwłokę w spłacie kredytu ang. credit default swap,
 • swap zaliczkowy ang. accreting swap, drawdown swap,
 • opcja swapowa, swapacja ang. swaption,
 • callable swap,
 • swap zero-kuponowy ang. zero-coupon swap,
 • callared swap,