Poprzednia

ⓘ Wiceprzewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej
Wiceprzewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej
                                     

ⓘ Wiceprzewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej

Wiceprzewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej – zastępca głowy państwa Chińskiej Republiki Ludowej.

Podobnie jak przewodniczący ChRL, wiceprzewodniczący wybierany jest na pięcioletnią kadencję przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych w tajnym głosowaniu spośród kandydatur zgłoszonych przez prezydium OZPL. Na funkcję tę może być wybrany obywatel chiński, który ukończył 45 lat i posiada bierne oraz czynne prawo wyborcze. Ponownie wybrany może być tylko raz. Zgodnie z konstytucją wiceprzewodniczący wspiera przewodniczącego w sprawowaniu jego obowiązków i może z jego upoważnienia przejąć część jego kompetencji. W wypadku opróżnienia stanowiska głowy państwa przejmuje tę funkcję do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.