Poprzednia

ⓘ Waleryj Siwucha
                                     

ⓘ Waleryj Siwucha

Waleryj Iwanawicz Siwucha – białoruski inżynier, działacz społeczny i obrońca praw człowieka, kandydat nauk fizyczno-matematycznych.

                                     

1. Życiorys

Urodził się 23 lutego 1957 roku w mieście Tiumeń, w Rosyjskiej FSRR, ZSRR. W 1979 roku ukończył Wydział Radiofizyki i Elektroniki Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W 1991 roku uzyskał stopień kandydata nauk fizyczno-matematycznych odpowiednik polskiego stopnia doktora. Temat jego dysertacji kandydackiej brzmiał: Optoelektroniczne analogowo-cyfrowe przetworniki informacji. W 1996 roku ukończył Letnią Szkołę Praw Człowieka w Warszawie. W okresie od stycznia do kwietnia 1999 roku odbył staż w Centrum Badania Demokracji i Bezpieczeństwa im. J. G. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen.

W latach 1979–1980 pracował jako inżynier w Naukowo-Badawczym Instytucie Środków Automatyzacji w Mińsku. W 1983 roku był inżynierem w Zakładach "Elektrodwigatiel” w Mohylewie. W latach 1983–1986 pracował w mohylewskiej filii Leningradzkiego Zjednoczenia Naukowo-Produkcyjnego "Wiektor”. W latach 1986–1992 był inżynierem, pracownikiem naukowym w mohylewskim oddziale Instytutu Fizyki Akademii Nauk Białoruskiej SRR. W latach 1992–1994 pracował jako inżynier kierownik zespołu ds. kontaktów gospodarczych z zagranicą w Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Handlowym "Wiasnianka” w Mohylewie. W latach 1994–1995 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. kontaktów gospodarczych z zagranicą w firmie naukowo-produkcyjno-handlowej "Eurostandart” w Mohylewie.

Od 1993 roku był przewodniczącym mohylewskiej organizacji obwodowej Zjednoczonej Partii Demokratycznej Białorusi. Od 1996 pracował jako przedstawiciel Białoruskiego Komitetu Helsińskiego BKH w obwodzie mohylewskim. Od listopada 1997 roku pełnił funkcję przewodniczącego Mohylewskiego Oddziału Regionalnego BKH. W 1996 roku założył w Mohylewie naukowo-oświatową i charytatywną organizację "Inicjatywa Humanitarna”. W 1997 roku był jej przewodniczącym.

                                     

2. Działalność wydawnicza

W styczniu 1999 roku Waleryj Siwucha przygotował i wydał Białą księgę łamania praw obywatelskich w Mohylewie w okresie od kwietnia 1996 r. do czerwca 1998 r., w której omówiono ponad 200 dokumentów dotyczących pogwałcenia praw obywatelskich w Mohylewie i obwodzie mohylewskim.