Poprzednia

ⓘ Agiński Okręg Buriacki
Agiński Okręg Buriacki
                                     

ⓘ Agiński Okręg Buriacki

Agiński Okręg Buriacki – jednostka podziału administracyjnego Kraju Zabajkalskiego w Federacji Rosyjskiej.

Okręg powstał 1 stycznia 2008 w wyniku przekształcenia Agińsko-Buriackiego Okręgu Autonomicznego i włączeniu go w skład nowo powstałego Kraju Zabajkalskiego.

                                     

1. Historia

Stepy zabajkalskie historycznie były zasiedlone przez plemiona mongolskie. W 1648 te tereny przeszły we władanie Carstwa Rosyjskiego co zapoczątkowało migrację do tego regionu rosyjskiej ludności rolniczej, głównie to byli kozacy zabajkalscy. W 1689 Chiny potwierdziły na mocy zawartego z Rosją Traktatu nerczyńskiego przynależność stepów zabajkalskich do Rosji.

                                     

1.1. Historia W czasach radzieckich

Po porażce "białych” w trakcie wojny domowej w Rosji, w której Buriaci agińscy brali udział po obu stronach, Ajmak Agiński znalazł się w granicach formalnie niezależnej radzieckiej Republiki Dalekiego Wschodu, gdzie w kwietniu 1921 został częścią nowo powołanego Buriacko-Mongolskiego Obwodu Autonomicznego.

15 listopada 1922 Republika Dalekiego Wschodu została scalona z Rosją Radziecką, i już 30 grudnia tegoż roku powołano Związek Radziecki. W Rosji Radzieckiej od stycznia 1922 istniał jeszcze jeden buriacki twór autonomiczny – Mongolsko-Buriacki Obwód Autonomiczny – wyodrębniony z guberni irkuckiej. W maju 1923. obydwie autonomie buriackie scalono we wspólną Buriacko-Mongolską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką.

W czasie kolektywizacji wymuszono na buriackiej ludności koczowniczej przejścia na tryb życia osiadły oraz przekazanie ziem i bydła pastewnego do kołchozów.

26 września 1937 z Buriacko-Mongolskiej ASRR wyodrębniono Agiński Buriacko-Mongolski Okręg Narodowościowy i przekazano do składu obwodu czytyjskiego.

W 1958 zmieniono jego nazwę na Agińsko-Buriacki Okręg Narodowościowy; a w 1977 w związku z uchwaleniem nowej konstytucji ZSRR, po przekształceniu wszystkich okręgów narodowościowych w ZSRR na okręgi autonomiczne, zmieniono jego nazwę na Agińsko-Buriacki Okręg Autonomiczny.

                                     

1.2. Historia Po 1991 roku

Po rozpadzie ZSRR w 1991, okręg stał się podmiotem Federacji Rosyjskiej. W wyniku referendum przeprowadzonego 11 marca 2007, 1 marca 2008 Agińsko-Buriacki Okręg Autonomiczny został włączony w skład Kraju Zabajkalskiego jako obecny Agiński Okręg Buriacki.

                                     

1.3. Historia Demografia

Buriaci – 62.5%, Rosjanie – 35.1%, Tatarzy – 0.5%.