Poprzednia

ⓘ Przyroda (przedmiot szkolny)
                                     

ⓘ Przyroda (przedmiot szkolny)

Przyroda – przedmiot szkolny. Obejmuje on treści z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii.

W Polsce przedmiot ten był nauczany w klasach IV-VI sześcioletniej szkoły podstawowej w wymiarze 290 godzin w ciągu cyklu kształcenia i jest obecny w szkole ponadgimnazjalnej jako przedmiot uzupełniający w wymiarze 120 godzin na cały okres nauczania. W pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej przedmiot jest rozdzielony na 4 wyżej wymienione nauki przyrodnicze. Na zajęcia z przyrody w szkole ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie uczący się przedmiotów humanistycznych w zakresie rozszerzonym. Przedmiot został wprowadzony do szkół ponadgimnazjalnych w 2009 roku w związku ze zmianą podstawy programowej. W ośmioletniej szkole podstawowej przedmiot ten jest nauczany tylko w klasie IV.