Poprzednia

ⓘ Mieczysław Kordos
Mieczysław Kordos
                                     

ⓘ Mieczysław Kordos

Mieczysław Kordos – uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej, działacz kombatancki i społeczny.

                                     

1.1. Życiorys Dzieciństwo i młodość

Mieczysław Kordos urodził się 26 maja 1922 we Włostowie pow. opatowski, woj. kieleckie, w rodzinie Wincentego i Anny Kordosów. Jego ojciec, weteran wojny 1920 roku, prowadził tam własne gospodarstwo rolne. W l. 1929-1936 Mieczysław Kordos uczęszczał do szkoły powszechnej w Lipniku, zaś w l. 1935-1939 do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sandomierzu, które ukończył zdobyciem tzw. małej matury.

                                     

1.2. Życiorys Okres II wojny światowej

Mieczysław Kordos kampanię wrześniową odbył w szeregach 94 pp., walczącego w składzie improwizowanej Grupy "Sandomierz”. 22 września dostał się do niewoli, z której po 2 dniach zbiegł i powrócił do Włostowa.

W latach 1939-1942 kontynuował naukę – początkowo w liceum w Opatowie, a po jego zamknięciu na zorganizowanych przez Romana Kosełę tajnych kompletach w Sandomierzu, zakończonych uzyskaniem matury zweryfikowanej w 1960 r. Od 1942 r. pracował w cukrowni we Włostowie.

Mieczysław Kordos na początku 1940 r. wstąpił do Szarych Szeregów, a następnie do ZWZ. Tam przeszedł przeszkolenie wojskowe w tajnej szkole podchorążych przy Obwodzie Sandomierz AK, kierowanej przez kpt. Michała Mandziarę. Od 1942 r. uczestniczył w akcjach sabotażowych i dywersyjnych.

W 1944 r. uczestniczył wraz z 2 pułkiem piechoty Legionów AK w akcji "Burza” na Sandomierszczyźnie, biorąc udział w walkach pod Postronną i Cebrem. 15 sierpnia 1944 r. został awansowany przez mjr. Antoniego Wiktorowskiego na stopień plutonowego pochorążego. Po rozwiązaniu Armii Krajowej, zdemobilizowany w stopniu podporucznika, powrócił do rodzinnego Włostowa.

                                     

1.3. Życiorys Działalność kombatancka i społeczna

Mieczysław Kordos w lutym 1945 r. podjął pracę zarobkową w cukrowni we Włostowie. Następnie, od 1954 r. do przejścia na emeryturę w r. 1983, pracował jako specjalista w zakresie melioracji w Powiatowej Radzie Narodowej w Opatowie.

Od 1984 r. był członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pełniąc w tej organizacji funkcję Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego w Sandomierzu od 1989 r. Od 1989 r. był Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej w Tarnobrzegu. W 1998 r. został przewodniczącym Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Opatowie, zaś w 2001 r. został członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Aktywnie działając w środowiskach kombatanckich, był inicjatorem budowy pomników i miejsc pamięci narodowej oraz angażował się w organizację uroczystości patriotyczno-religijnych

W latach 90. byłprezesem Akcji Katolickiej we Włostowie. Od 2003 r. był honorowym członkiem Związku Strzeleckiego "Strzelec”. Od 2009 r. do śmierci był przewodniczącym Rady Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego "Solidarność i Pamięć”.                                     

2. Odznaczenia

  • Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939” 1989;
  • Krzyż Armii Krajowej 1983, 1995.
  • Krzyż Partyzancki 1998
  • Medal Wojska 1948
  • Odznaka "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” 1998
  • Odznaka "Za zasługi dla Kielecczyzny” 1975
  • Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej 2003
  • Odznaka żołnierzy Armii Krajowej b. Okręgu Radomsko-Kieleckiego 1981