Poprzednia

ⓘ International Project Management Associaction
                                     

ⓘ International Project Management Associaction

International Project Management Association, IPMA – międzynarodowa federacja stowarzyszeń zmierzająca do popularyzacji wiedzy na temat zarządzania projektami oraz integrująca środowisko project managerów na świecie. Stowarzyszenie zrzesza organizacje w ponad 50 krajach na świecie.

                                     

1. Członkostwo

Istnieją dwa rodzaje członkostwa w IPMA.

a) Członkowie indywidualni – osoby fizyczne, które zgłosiły akces do organizacji centralnej lub do jednostek krajowych i zostały wpisany do ewidencji członków;

b) Członkowie instytucjonalni – osoby prawne które zostały wpisane do ewidencji członków;

                                     

2. Historia

Organizacja została powołana do życia w Szwajcarii w 1965 roku jako IMSA International Management Systems Association. W 1967 roku nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na INTERNET i począwszy od tego momentu rozpoczęło się przyjmowanie organizacji krajowych jako wyłącznych przedstawicieli. W trakcie 13 światowego kongresu zarządzania projektami Paryż, 1996r została ustalona obecna nazwa – IPMA. Obecnie organizacja zrzesza 45 stowarzyszeń krajowych.

                                     

3. IPMA w Polsce

W 1999 r. do grona organizacji krajowych stowarzyszonych w międzynarodowej federacji IPMA dołączyło SPMP Stowarzyszenie Project Management Polska, które w 2011 r. zmieniło nazwę na obecną – IPMA Polska. Obecnie w ponad 3700 w Polsce i 173 000 kierowników projektów posiada certyfikat przyznawany przez IPMA. Struktura działań oparta jest o 11 grup regionalnych oraz biuro centralne, mające swoją siedzibę w Warszawie.

                                     

4. Certyfikaty IPMA

System 4-L-C czterostopniowy system certyfikacji oparty jest o Narodowe Wytyczne Kompetencji IPMA NCB. Dokument ten przedstawia najważniejsze kompetencje, które powinien mieć kierownik projektu. Dodatkowo określa również jakie doświadczenie i wiedza są niezbędne do tego, aby wziąć udział w procesie certyfikacji. Wymagania te adekwatne są do poziomu certyfikatu, o który ubiega się osoba zarządzająca projektami. Weryfikacja aplikanta sprawdza 3 obszary kompetencji: behawioralne, techniczne oraz kontekstualne. Dzięki temu kompleksowemu podejściu dokument ten w możliwie najbardziej rzetelny sposób precyzuje predyspozycje posiadacza Występują 4 poziomy certyfikacji odzwierciedlające zarówno kompetencję, wiedzę, doświadczenie jak i cechy osobowościowe:

Poziom D – Certified Project Management Associate Pierwszy z certyfikatów, które można zdobyć według metodyki 4-L-C. Aby go uzyskać, trzeba przejść test, złożyć dokumentację do weryfikacji, a także posiadać niewielkie doświadczenie.

Poziom C – Certified Project Manager Certyfikat ten zaświadcza posiadanie kilkuletniego doświadczenia oraz poświadcza kompetencje w zarządzaniu projektami o znacznym budżecie.

Poziom B – Certified Senior Project Manager Poziom B przeznaczyny jest dla zarządzających porftelem projektów.

Poziom A – Certified Projects Director Najwyższy poziom certyfikatu "A” dokumentuje posiadanie rozlicznych kompetencji profesjonalnych, predyspozycji osobistych, doświadczenia i umiejętności. Przeznaczony jest dla prezesów firm i osób, które zarządzają wieloma projektami o charakterze długofalowym i strategicznym                                     
  • Spraw Wewnętrznych i Administracji członek honorowy International Project Management Associaction IPMA Polska Nagrody I i II stopnia Rektora Uniwersytetu