Poprzednia

ⓘ Demokracja energetyczna
                                     

ⓘ Demokracja energetyczna

Demokracja energetyczna – polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa koncepcja, która łączy technologiczną transformację energetyczną ze wzmacnianiem demokracji i udziału społeczeństwa. Pojęcie to związane jest z procesem decentralizacji systemów energetycznych z wykorzystaniem efektywności energetycznej i energii odnawialnej do transformacji w zakresie własności w energetyce. Dzięki nowym zielonym technologiom dostępnym na rynku takie przejście jest możliwe w przypadku nowych podmiotów: użytkowników indywidualnych – prosumentów, kooperatyw energetycznych, elektrowni komunalnych, które zastępują scentralizowane, korporacyjne elektrownie.

W książce "Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji", autorzy definiując demokrację energetyczną, wskazują: "Dobra ze społecznego punktu widzenia polityka energetyczna musi zatem, na ile to możliwe, angażować społeczeństwo, reagować na oddolne bodźce i zróżnicowane potrzeby, ograniczać typowy w podobnych dziedzinach zapęd technokratyzacji, a także tworzyć poczucie "własności” procesu decyzyjnego. Wyróżniają też pięć społecznych aspektów demokratyzacji energetyki:

 • bezpieczeństwo energetyczne: obejmuje ono zarówno kwestie zmniejszenia uzależnienia od importu i ograniczenie wydatków na zbrojenia związane z kontrolą nad wyczerpującymi się zasobami nieodnawialnymi, jak też bezpieczeństwo zdrowotne czy ograniczanie ubóstwa energetycznego.
 • ekologia polityczna OZE: jaki wpływ na środowisko ma lokalna społeczność?
 • struktura governance energetyki: kto zarządza, kto i w jaki sposób decyduje o kierunkach rozwoju systemu?
 • przestrzenna organizacja systemu: system scentralizowany czy zdecentralizowany?
 • ekonomia polityczna OZE: jak wygląda dystrybucja korzyści i kosztów ze źródeł odnawialnych?

Koncepcja ta jest promowana przez biznes energii odnawialnej, społeczności lokalne, związki zawodowe np. Globalny Instytut Pracy, think tanki np. Zielony Instytut itp.

                                     
 • Spółdzielnia energetyczna kooperatywa energetyczna rodzaj spółdzielni, której celem jest produkcja energii na własny użytek oraz na sprzedaż. W ostatnich
 • energetyczną promuje m.in. Zielony Instytut w ramach kampanii Demokracja energetyczna Federalne Ministerstwo Środowiska RFN: Langfristszenarien und
 • za swoją pracę w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Miejscowość partnerska: Niederschönenfeld, Bawaria Zielony Instytut: Demokracja Energetyczna
 • sprawie ambitnych, wiążących celów polityki energetycznej i klimatycznej UE do 2030 roku Demokracja energetyczna Apel organizacji pozarządowych w sprawie
 • węgla kamiennego w Polsce Węgiel brunatny paliwem bez przyszłości Demokracja energetyczna Kontrola autorytatywna  raw material LCCN: sh85111583 BNCF: 6875
 • energii. bezpieczeństwo energetyczne demokracja energetyczna sprawiedliwość społeczna too cheap to meter Ubóstwo energetyczne co to jest? , wnp.pl. UK
 • korzystania z odnawialnych źródeł energii właścicieli ponad 13 tysięcy budynków w Indiach. Zielony Instytut: Demokracja Energetyczna Oficjalna strona
 • społeczną i energetyczną może przyjmować również formę polityczną np. demokracja elektroniczna, demokracja bezpośrednia, demokracja energetyczna jednomandatowe
 • nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. Stan prawny na 04.03.2019r. demokracja energetyczna
 • znajduje się na okupowanym terytorium Krymu Energetyka odnawialna Demokracja energetyczna Europe s Biggest Solar Park Completed With Russian Bank Debt Kolejna
 • Dobry Klimat dla Powiatów czy Zielony Instytut prowadzący kampanię Demokracja energetyczna Na koniec 2014 roku łącznie zainstalowanych i użytkowanych było
 • 3 godzinami dzień na północy a 5 godzinami dzień na południu. Demokracja energetyczna Photovoltaic Barometer Marguerite Fund Buys Into France s Largest