Poprzednia

ⓘ Zamek w Czartorysku
Zamek w Czartorysku
                                     

ⓘ Zamek w Czartorysku

Ziemie te należały do księcia Świdrygiełły, brata Władysława Jagiełły, syna Olgierda, wielkiego księcia litewskiego i wnuka Giedymina, który podarował rozległe dobra na Wołyniu, m.in. Czartorysk i Klewań Czartoryskim. Od nazwy miejscowości wywodzi się nazwisko i ród Czartoryskich. Następnymi właścicielami zamku byli: Wasyl Konstantynowicz Czartoryski książę na Czartorysku, później jego syn ks. Michał Wasylewicz Czartoryski, marszałek dworu wielkiego księcia Świdrygiełły w l. 1445-61, namiestnik bracławski. Kolejnymi właścicielami byli: Fiodor Czartoryski, syn Michała, starosta łucki, a w XVI w. Aleksander Fiodorowicz Czartoryski 1517-1571, wojewoda wołyński. Po Czartoryskich, od 1601 właścicielem majątku był Pac, wojewoda miński, a po nim Leszczyńscy, od 1677 Wiśniowieccy, od 1725 roku Radziwiłłowie, a od połowy XIX w. rząd rosyjski.

W dziele pod redakcją Piotra Siemionowa Tian-Szańskiego z roku 1897, E.P. Karpowicz opisywał zamek w następujący sposób:

                                     

1. Architektura, położenie

W XVIII w. z zamku pozostały tylko ruiny z orłami na szczytach, wysoki wał obronny oraz fosa broniąca dawniej dostępu do warowni. Później pozostał tylko wał. Pod koniec XIX w. zostały ślady zamku. Miejscowość posiadała zachwycające położenie.

                                     

2. Pałac

W połowie XVIII w. Radziwiłłowie zbudowali nową siedzibę – pałac w stylu rokokowym. Budowla została rozebrana, gdy Czartorysk znalazł się w granicach Rosji.