Poprzednia

ⓘ Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
                                     

ⓘ Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu - jest instytucją kultury podległą samorządowi i realizuje określone statutem zadania polegające na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.

Na terenie miasta Opola działa 15 placówek bibliotecznych, w których zgromadzono 320 428 woluminów, ponad 8 296 multimediów. W 2012 roku Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziło 458 507 osób, spośród których zarejestrowano ponad 27 065 użytkowników, osoby te wypożyczyły 671 498 jednostek zbiorów. Odwiedzającym w placówkach udzielono ponad 177 761 informacji

                                     

1. Historia

 • 1975 - Reforma administracyjna przyniosła kolejną zmianę nazwy na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Określenie "miejska" już w nazwie biblioteki nie istniało, ale placówki nieprzerwanie pracowały na rzecz mieszkańców Opola.
 • 2010 – 12 października odbyło się symboliczne przekazanie dyrektor Elżbiecie Kampie kluczy do nowej siedziby przez Krzysztofa Skrzypka, Prezesa Spółki "Energopol Trade Opole", głównego wykonawcy inwestycji.
 • 2008 – Rozpoczęto budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Minorytów 4
 • 1947 - Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu w budynku przy ul. Kościelnej 8.
 • 2000 - Od 1 stycznia MBP jest instytucją kultury podległą samorządowi. Posiada 2 oddziały i 19 filii działających na rzecz mieszkańców Opola.
 • 1955 - Połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i występowanie pod nazwą Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
 • 2011 - 21 maja, odbyło się uroczyste nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia JANA PAWŁA II, z udziałem władz samorządowych i lokalnych.
 • 2008 – Filia nr 1 i 2 Dziecięca otrzymała dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 56 m², w którym urządzono salę do pracy dzieci
 • 1992 - Wyłączenie na skutek ustawy o samorządzie terytorialnym ze struktury WBP 21 placówek i utworzenie z dniem 01.07.1992 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu z siedzibą Dyrekcji na ul. Piastowskiej 19.
 • 1948 - Przeniesienie biblioteki do opolskiego Ratusza.
 • 2002 - Przeniesienie Dyrekcji MBP z ul. Piastowskiej 19 do siedziby Filii nr 4 przy pl. Piłsudskiego 5-6
 • 2005 - W październiku Filia nr 3 została przeniesiona na ul. Kwiatkowskiego 1
 • 2011 - 1 lutego, Miejska Bibliotek Publiczna w Opolu otrzymała Medal Uznania w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom" w roku szkolnym 2009/2010. W dniu 1 lutego w Teatrze Żydowskim w Warszawie, nagrodę odebrała liderka kampanii w naszej bibliotece Małgorzata Konik.
 • 2007 – Miejska Biblioteka Publiczna obchodziła jubileusz 60-lecia działalności
 • 2011 – W styczniu rozpoczęto przenoszenie księgozbioru.
 • 2011 – 2 marca, nastąpiło uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Minorytów 4 oraz uhonorowanie Medalem Bibliotheca Magna Perennisque przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • 2009 – przeniesiono Filię nr 15 z ul. Morcinka do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Młodej Polski 4
                                     

2. Struktura organizacyjna

Lista bibliotek MBP w Opolu:

 • Filia nr 19 - ul. Katowicka, Opole, Samodzielny Publiczny ZOZ Opolskie Centrum Onkologii
 • Filia nr 1 i 2 Dziecięca - ul. Dambonia, Opole
 • Filia nr 5 - ul. Chabrów, Os. Chabry, Opole
 • Filia nr 18 - ul. Oświęcimska, Os. Metalchem, Opole
 • Filia nr 4 - ul. Książąt Opolskich, Opole
 • Wypożyczalnia dla Dzieci - ul. Minorytów 4, Opole
 • Filia nr 7 - ul. Rodziewiczówny, Opole
 • Filia nr 3 - ul. Kwiatkowskiego, Opole
 • Filia nr 14 - ul. Wodociągowa, Opole Wojewódzki Zespół Neuropsychiatryczny
 • Filia nr 6 - ul. Jagiellonów, Nowa Wieś Królewska
 • Filia nr 17 - ul. Skautów Opolskich, Os. Armii Karjowej, d. Os. ZWM, Opole
 • Filia nr 21 - ul. B. Wyszomirskiego, Wójtowa Wieś
 • Filia nr 15 - ul. Młodej Polski, Grudzice
 • Filia nr 10 - ul. Buhla, Groszowice
 • Mediateka ul. Minorytów - ul. Minorytów 4, Opole
 • Wypożyczalnia Centralna - ul. Minorytów 4, Opole
 • Dział Informacji - ul. Minorytów 4, Opole
 • Oddział Dziecięco-Młodzieżowy - pl. Kopernika, Opole
                                     

3. Pracownicy

Dyrektorzy MBP i WBP

 • 1977-1984 - Władysław Wąsiel
 • 1950-1955 - Stefan Ordęga-Różnicki
 • 1984-1991 - Tadeusz Chrobak
 • 1992-2002 - Ewa Goplańska
 • 1958-1977 - Roman Sękowski
 • 1947-1950 - Jadwiga Leszczyńska
 • 1955-1958 - Jadwiga Sieprawska
 • 2002 - Elżbieta Kampa

W latach 1955-1991 filie miejskie były zarządzane przez dyrektorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu

Użytkownicy również szukali:

biblioteka wojewódzka opole, mbp opole katalog, sowa biblioteka opole,

...
...
...