Poprzednia

ⓘ Grywalizacja biznesowa
                                     

ⓘ Grywalizacja biznesowa

Grywalizacja biznesowa – umożliwienie pracownikom, partnerom i klientom interakcji z oprogramowaniem biznesowym, procesami i systemami w organizacjach w angażujący sposób, usprawniający działalność firmy.

                                     

1. Implementacja

Wdrożenie grywalizacji w miejscu pracy to skomplikowany proces wymagający długiego etapu przygotowań. Specyfika dużych organizacji wymaga szczegółowego rozpatrzenia aspektów związanych z zatrudnieniem, prawem pracy, ochroną danych osobowych, równością szans, regulaminem wynagrodzeń itp. Projektowanie systemu grywalizacyjnego wymaga również znajomości branży i jej otoczenia, w którym przedsiębiorstwo działa.

W oparciu o dotychczasowe wdrożenia przyjmuje się, że średni czas od rozpoczęcia do płynnego działania systemu grywalizacyjnego w firmie to od 1.5 do 2 lat. Gartner przewiduje, że do 2014 roku 70% z 2000 największych światowych organizacji będize posiadać co najmniej jedną zgrywalizowaną platformę. Prognoza M2 Research szacuje wartość rynku usług grywalizacyjnych na 2.8 miliarda dolarów w 2016 roku.

                                     

2. Obszary zastosowań

  • Produktywność: wspieranie pracowników w wydajniejszym wykonywaniu ich głównych zadań. Budowanie motywacji i dostarczanie informacji zwrotnej ważnej z punktu widzenia zatrudnionych i pracy, którą wykonują np. Nitro Salesforce
  • Innowacyjność: wyłanianie najlepszych pomysłów możliwych do zrealizowania w firmie w celu zwiększenia jej innowacyjności i pozycji konkurencyjnej, np. Idea Street.
  • Wydajność: usprawnianie działań pracowników wpływających na wydajność całej firmy poprzez płynniejsze wykonywanie pobocznych zadań, czy lepsze zarządzanie ryzykiem, np. WhoWhatWhere w Deloitte
  • Kadry: rekrutacja, wprowadzenie do pracy w firmie onboarding, akulturacja, szkolenia, ocena skuteczności działań, premie i nagrody
  • Komunikacja: elementy gier mogą być użyte do zachęcania pracowników do dyskusji np. na wewnętrznych forach przedsiębiorstwa, zwiększania jakości udzielonych odpowiedzi i komentarzy, wyłonienia ekspertów w danych tematach np. Stack Overflow
                                     

3. Problemy

  • Pracownicy mogą odebrać grywalizacje jako probe inwigilacji wszystkich ich dzialan.
  • Techniki grywalizacyjne mogą być niezrozumiałe dla starszych pracowników, którzy nie znają gier komputerowych i mogą czuć się zdezorientowani.