Poprzednia

ⓘ Gubernia jekaterynosławska
Gubernia jekaterynosławska
                                     

ⓘ Gubernia jekaterynosławska

Gubernia jekaterynosławska, gubernia katerynosławska – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego ze stolicą w Jekaterynosławiu, utworzona w 1802 roku z podziału guberni noworosyjskiej na trzy gubernie: chersońską, taurydzką i jekaterynosławską.

Gubernia graniczyła na północy z guberniami: połtawską i charkowską, na wschodzie z Obwodem Wojska Dońskiego, na południu z Morzem Azowskim i gubernią taurydzką, na zachodzie z gubernią chersońską.

W drugiej połowie XIX wieku była terenem intensywnego rozwoju przemysłu wydobywczego i hutnictwa Zagłębie Donieckie. W 1887 Rostów nad Donem i Taganrog zostały wydzielone z guberni i przyłączone do Obwodu Wojska Dońskiego.

W latach 1918-1921 większość terenów guberni wchodziła w skład utworzonego przez Rewolucyjną Powstańczą Armię Ukrainy tzw. Wolnego Terytorium.

Gubernia została zlikwidowana w 1925 przy reformie podziału administracyjnego Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

                                     

1. Demografia

Gubernia zamieszkana była w 1811 przez 662 tys. osób, natomiast spis powszechny z roku 1897 wykazał 2 113 700, przy czym podział według języka deklarowanego przez respondentów jako ojczysty był następujący:

69.5 % Ukraińcy, 18.2 % Rosjanie, 4.2% Żydzi, 4 % Niemcy, 2.3 % Grecy, 1.1% Tatarzy.

Użytkownicy również szukali:

gubernie rosyjskie,

...
...
...