Poprzednia

ⓘ Marian Domagała (prawnik)




                                     

ⓘ Marian Domagała (prawnik)

Marian Domagała – prawnik, specjalista w zakresie ubezpieczeń. Organizator placówek ubezpieczeniowych na Ziemiach Zachodnich. Zastępca naczelnego dyrektora i dyrektor naczelny PZU. Był również dyrektorem Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta”. Popularyzator wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej - był współzałożycielem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, wiceprezes i prezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Publikacje

  • 150 lat ubezpieczeń w Polsce współautor
  • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe 1961