Poprzednia

ⓘ Kategoria:Kulturoznawstwo
                                               

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo – dyscyplina nauk humanistycznych zajmująca się badaniem kultury, rozumianej jako aksjologiczno–normatywna sfera regulacji praktyk społecznych.

                                               

Bobby soxer

Bobby soxer – socjologiczne określenie z lat 40., opisujące bardzo gorliwych fanów tradycyjnej muzyki pop, w szczególności jej twórców, takich jak piosenkarz Frank Sinatra. Były to zwykle nastoletnie dziewczęta, względnie młode kobiety, w wieku od 12 do 25 lat. Nosiły tzw. poodle skirts i charakterystycznie zawinięte skarpetki. Typowa bobby soxer została przedstawiona przez Shirley Temple w filmie The Bachelor and the Bobby-Soxer z 1947r. Piosenka Frankie Avalona z 1959 r. "Bobby Sox to Stockings" również odnosiła się do tego zjawiska.

                                               

Buffy studies

Buffyznawstwo – badania popularnego serialu Buffy: Postrach wampirów oraz w mniejszym stopniu jego spin-offu, serialu Anioł ciemności. Producentem i twórcą obu programów telewizyjnych jest Joss Whedon. Buffyznawstwo bada zagadnienia związane z płcią oraz inne kwestie filozoficzne, które są pokazane w fikcyjnym świecie Buffyverse. Neda Ulaby z NPR opisuje Buffy jako program "cieszący się szczególnym poparciem wśród naukowców, spośród których część przypisuje sobie zasługi stworzenia dziedziny, którą nazywają buffyznawstwem”. Mimo że buffyznawstwo nie jest powszechnie uznane za oddzielną dys ...

                                               

Centre for Contemporary Cultural Studies

Centre for Contemporary Cultural Studies szkoła Birmingham lub brytyjska szkoła kulturoznawcza) – kulturoznawcze centrum badawcze na Uniwersytecie w Birmingham funkcjonujące w latach 1964-2002. Centrum założone zostało w 1964 roku przez Richarda Hoggarta, który był jego pierwszym dyrektorem pierwotnie była to część wydziału anglistyki a kulturoznawstwo stało się nowym przedmiotem studiów. Funkcję zastępcy pełnił Stuart Hall – został on dyrektorem, gdy Richard Hoggart odszedł do pracy w UNESCO. Ośrodek był jednym z najważniejszych miejsc w rozwoju kulturoznawstwa. Okres kiedy Hall był dyrek ...

                                               

Culture jamming

Culture jamming – indywidualistyczna postawa odwrotu od wszelkich form mentalności stadnej – włączając w to wszelkie ruchy kulturowe, polityczne czy społeczne. Z definicji culture jamming nie jest więc traktowane jako ruch. Zjawisko culture jamming trudno zdefiniowiać zarówno w odniesieniu do jakiegoś specyficznego politycznego stanowiska czy przekazu, jak i w odniesieniu do stanowiska czy przekazu kulturowego. Za wspólny wątek łączący różnorodne zjawiska culture jamming uznać można pragnienie wyśmiania czy zażartowania z homogenicznej natury kultury popularnej, często z użyciem niekonwenc ...

                                               

Cyberkultura

Cyberkultura cyberculture - gr. kybernetes – "sternik; zarządca"+ kultura Termin wprowadzony przez Alice Hilton w 1963 roku: "w epoce cyberkultury wszystkie pługi pracować będą samodzielnie, a smażone kurczaki lądować będą bezpośrednio na naszych talerzach”