Poprzednia

ⓘ Kategoria:Socjologia kultury
                                               

Socjologia kultury

Socjologia kultury – nauka o strukturze i prawach rozwoju społeczeństwa zajmująca się przede wszystkim sferą kultury symbolicznej. W polu zainteresowań tej dziedziny socjologii znajdują się takie zagadnienia jak wartości, symbolika, zagadnienia poruszane w semiotyce, a także typologia kultury symbolicznej: kultura elitarna wysoka, kultura masowa popularna, konsumpcjonizm czy zagadnienia związane z przekazem treści kulturowych. Zagadnieniem szeroko omawianym przez socjologów kultury są też relacje między człowiekiem, zbiorowościami a dziełami sztuki. W Polsce tematyką socjologii kultury zaj ...

                                               

Bariera kulturowa

Bariera kulturowa – wszelkie oddziaływania o charakterze kulturowym czy językowym, które ograniczają komunikację i interakcję grup kulturowych. Przeszkodami w kontaktach międzykulturowych mogą być, oprócz barier kulturowych, bariery naturalne np. pasma górskie, rzeki, a także bariery psychologiczne stereotypy i uprzedzenia.

                                               

Biała księga dialogu międzykulturowego

Biała księga dialogu międzykulturowego – dokument Rady Europy przyjęty podczas posiedzenia tej rady w dniach 6–7 maja 2008 przez ministrów spraw zagranicznych 47 krajów członkowskich Rady. Dokument zawiera propozycje promocji idei dialogu międzykulturowego, poszanowania i wzajemnego zrozumienia bazującego na wartościach, którymi kieruje się Rada Europy. Jest rozwinięciem tzw. Deklaracji warszawskiej z 2005, która zawierała różne zadania, np. promowanie projektów międzykulturowych i tworzenie sieci szkół politologicznych mających za cel promowanie fundamentalnych wartości europejskich. Pode ...

                                               

Ceremonia

Ceremonia – termin z obszaru nauk o kulturze związany z takimi pojęciami, jak rytuał i obrzęd. Ceremonia stanowi skrajnie skonwencjonalizowany rytuał bądź obrzęd. Do przeobrażenia w ceremonię dochodzi w momencie, w którym pierwotne czynności rytualne/obrzędowe przestają stanowić dla ich uczestników jasny komunikat światopoglądowy ; zaciera się sens działań, a najważniejsza staje się forma. Ceremonia koncentruje się wokół warstwy performatywnej – istotny jest wygląd uczestników, oprawa, okazałość dekoracji, odpowiednie gesty, wyważone słowa, ogólna elegancja itp. W przeciwieństwie do rytuał ...

                                               

Cyfrowy tubylec

Cyfrowy tubylec – pojęcie oznaczające człowieka urodzonego w czasach powszechnego stosowania w życiu codziennym i zawodowym Internetu, komputerów i innych urządzeń, traktującego Internet jako zwyczajny element otaczającego go świata. Cyfrowi tubylcy są przeciwstawiani cyfrowym imigrantom.

                                               

Dobrowolna bezdzietność

Dobrowolna bezdzietność, bezdzietność z wyboru – decyzja o nieposiadaniu potomstwa podyktowana wpływem różnych czynników, głównie społeczno-ekonomicznych. Zjawisko to nie wiąże się z przyczynami biologiczymi, gdyż te naturalnie wykluczają możliwość podjęcia swobodnego wyboru o posiadaniu lub nieposiadaniu potomstwa. Bezdzietność z wyboru może stanowić trwałą rezygnację z rodzicielstwa lub czasową, polegającą na odsuwaniu go na później.

Proskineza
                                               

Proskineza

Proskineza – kult, przyklęknięcie lub pochylenie głowy, który jest częścią rytuału kultu władcy lub bóstwa. Istnieją różne rodzaje proskinezy przeciwko władcy, w zależności, w szczególności, utrzymany jest raczej nabożeństwa, uroczystości i stanowisko osoby oddającej cześć.

                                               

Yuccie

Yuccie – nazwa całego pokolenia młodych ludzi, żyjących w dużych miastach, nadążających w zakresie projektowania zdigitalizowanym świecie, którzy dorastali w czasach powszechnego dostępu do sieci Internet. Następca milenialsów. Autorem koncepcji jest David Infante.