Poprzednia

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie
                                     

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie

Budynek szkoły przetrwał wojnę, choć został zaminowany przez Niemców, ale nie wysadzony i w roku 1945 szkoła wznowiła działalność, dyrektorem został ponownie Witold Wołosewicz. W lipcu 1945 r. zastąpił go Franciszek Ludwiński, który wcześniej 5 lat był więźniem obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen. W lutym 1945, niedługo po wyzwoleniu Augustowa, młodzież pod kierunkiem nauczycielki Heleny Mikołajewskiej przystąpiła do porządkowania gmachu szkoły, zaś w kwietniu wznowiono zajęcia szkolne, początkowo w czterech klasach gimnazjum. Dwie klasy licealne powstały w roku szkolnym 1945/1946. W latach 1945-1948 szkoła się rozwijała, działały w niej zespoły artystyczne - teatralny i taneczny oraz organizacje takie jak PCK, ZHP, ZWM i SP. W czerwcu 1946 r. szkołę ukończyli pierwsi powojenni maturzyści. W 1947 dyrektorem został Ludwik Jaworski. W roku szkolnym 1948/1949 w miejsce dotychczasowych czteroletnich gimnazjów i dwuletnich liceów powstały czteroletnie licea ogólnokształcące, w związku z czym w Augustowie utworzono Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego.

We wrześniu 1950 liceum połączono ze szkołami podstawowymi nr 1 i 3 i stworzono Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w Augustowie w pomieszczeniach szkoły nr 1 przy obecnej ul. Młyńskiej, której dyrektorem został Stefan Roman. W dawnym gmachu liceum przy ul. 29 Listopada znalazło się Liceum Pedagogiczne, przeniesione z Suwałk, a część jego kadry pedagogicznej wywodziła się z augustowskiego liceum. Utworzenie Liceum Pedagogicznego, przejście do niego części nauczycieli i uczniów oraz połączenie liceum ogólnokształcącego ze szkołami podstawowymi spowolniło rozwój liceum do początku lat sześćdziesiątych. W połowie lat sześćdziesiątych nastąpił rozwój liceum – liczba klas zwiększyła się do czternastu, liczba uczniów wzrosła dwukrotnie do około pięciuset, zaś liczba nauczycieli do osiemnastu. W połączeniu ze szkołą podstawową liceum funkcjonowało do 1965, kiedy to oddzielono klasy licealne od podstawowych.

W sierpniu 1968 roku liceum ogólnokształcące powróciło do budynku przy ul. 29 Listopada, a dyrektorem szkoły mianowano Ryszarda Jędrzejewskiego. 20 października 1973 roku nadano szkole sztandar, ufundowany przez społeczeństwo Augustowa i wykonany według projektu Józefa Pawlukiewicza. W 1975 szkoła przeniosła się do nowego budynku z pełnowymiarową salą gimnastyczną na osiedlu Śródmieście, choć nowy gmach nie był jeszcze gotowy. W 1976 szkołę przekształcono w Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Grzegorza Piramowicza, obejmujący I Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących i Średnie Studium Zawodowe, zaś dyrektorem placówki został Zdzisław Badowski.

W 1990 szkołę ponownie przemianowano na Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza, zaś jego dyrektorem został Stanisław Budnik. W 1998 dyrektorem szkoły została Joanna Lisek, która sprawuje funkcję do dziś. W latach 90. XX w. powstał przy liceum młodzieżowy zespół teatralny "Res Humanae”, prowadzony przez polonistkę Bożenę Bendig. W roku szkolnym 1999/2000 reaktywowano Liceum dla Dorosłych, zaś szkoła ponownie przyjęła nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących. Od 2001 w szkole działa też publiczne gimnazjum bezobwodowe, nawiązujące do tradycji placówki.

                                     

1. Dyrektorzy szkoły

 • Anna Sus-Cilulko od 2018
 • Witold Wołosewicz 1928–1939, kwiecień-lipiec 1945
 • Stefan Roman 1950–1968
 • Walerian Węglewski 1927–1928
 • Joanna Lisek 1998–2018
 • Ludwik Jaworski 1947–1950
 • Stanisław Budnik 1990–1998
 • Franciszek Ludwiński 1945–1947
 • Zdzisław Badowski 1976–1990
 • Ryszard Jędrzejewski 1968–1976
                                     

2. Absolwenci

 • Bohdan Zdziennicki 1944 – prawnik, doktor nauk prawnych, sędzia NSA, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prezes TK w latach 2008–2010.
 • Andrzej Szczytko 1955 – aktor, reżyser teatralny i pedagog.
 • Zenobiusz Bednarski 1923–2014 – lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista ftyzjatrii i historyk medycyny.
 • Janusz Michałowski 1937 – aktor teatralny i filmowy, związany z Teatrem Współczesnym w Warszawie.
 • Andrzej Sobolewski 1951 – fizyk, profesor nauk fizycznych, pracownik naukowy Instytutu Fizyki PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.
 • Krystyna Zofia Eichler 1921–2012 – architektka i malarka działająca w Stanach Zjednoczonych, sybiraczka.
 • Janina Osewska 1955 – pedagog, poetka i znawczyni Augustowszczyzny i Suwalszczyzny.
 • Jan Prostko-Prostyński 1958 – historyk, badacz dziejów Bizancjum, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki UAM.
 • Krzysztof Chełmiński 1958 – matematyk, profesor nauk matematycznych, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej i Politechniki w Darmstadt.
 • Marian Zalewski 1958 – polityk, podsekretarz stanu w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2008-2011.
 • Marek Kłoczko 1951 – polityk, przedsiębiorca i menedżer, poseł na Sejm I kadencji.
 • Irena Krzywińska 1922–2017 – malarka i poetka, sybiraczka; jej obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
 • Marian Szamatowicz 1935 – lekarz, profesor nauk medycznych związany z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. W 1987 dokonał pierwszego w Polsce udanego zabiegu zapłodnienia człowieka metodą in vitro.
 • Regina Jurkowska 1972 – dyplomatka, konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney.
 • Zygmunt Huszcza 1917–2006 – dowódca wojskowy, uczestnik bitwy pod Lenino, generał broni Wojska Polskiego, wiceminister oświaty i wychowania 1972–1982, poseł na Sejm PRL V VI kadencji.
 • Dariusz Bugalski 1961 – poeta, dziennikarz Programu 3 Polskiego Radia, prowadzi audycję Trójka pod księżycem.
 • Wojciech Satuła 1962 – fizyk, profesor nauk fizycznych, dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego.