Poprzednia

ⓘ Nadleśnictwo Kielce
                                     

ⓘ Nadleśnictwo Kielce

Nadleśnictwo zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 16 626 ha w tym 15 885 ha lasów w 318 kompleksach zlokalizowanych na terenie Kielc, powiatu kieleckiego i w powiecie włoszczowskim.

W skład Nadleśnictwa Kielce wchodzą trzy obręby urządzeniowe:

 • Dyminy,
 • Snochowice.
 • Kielce

Lasy według funkcji:

 • lasy ochronne – 12 701.52 ha – 80.0%
 • lasy gospodarcze – 2796.66 ha – 17.6%
 • rezerwaty – 386.55 ha – 2.4%
                                     

1. Charakterystyka drzewostanu

Udział panujących gatunków drzew - gatunki lasotwórcze

 • jodła – 2563.88 ha – 16.14%
 • sosna – 11 295.32 ha – 71.11%

Pozostałe gatunki: brzoza, olsza, dąb, świerk, modrzew, buk, grab, osika, jawor stanowią ok. 13% powierzchni.

Średni wiek drzewostanów 70 lat.

Wieki rębności przyjęte dla poszczególnych gatunków:

 • osika – 50 lat
 • topola, wierzba – 40 lat
 • świerk, brzoza, olsza, lipa – 80 lat
 • olsza odroślowa – 60 lat
 • sosna, modrzew – 100 lat
 • jodła, buk, jesion, jawor – 120 lat
 • dąb – 140 lat
                                     

2. Charakterystyka przyrodnicza

Zgodnie z podziałem przyrodniczo-leśnym kraju, lasy Nadleśnictwa Kielce położone są w VI Krainie Małopolskiej, w dzielnicy Gór Świętokrzyskich, na terenie mezoregionów Puszczy Świętokrzyskiej oraz Łysogórskiego.

                                     

3. Rezerwaty przyrody

 • Rezerwat częściowy "Jaskinia Raj” utworzony w 1968 r.; znajduje się na terenie Leśnictwa Słowik i zajmuje powierzchnię 7.76 ha.
 • Rezerwat częściowy "Sufraganiec” utworzony w 1961 r., zajmuje powierzchnię 16.91 ha, znajduje się na terenie Leśnictwa Gruchawka
 • Rezerwat częściowy "Kręgi Kamienne” utworzony w 1994 r., zajmuje powierzchnię 12.75 ha, położony na terenie Leśnictwa Oblęgorek
 • Rezerwat częściowy "Milechowy” utworzony w 1978 r., położony na terenie Leśnictwa Podzamcze, zajmuje powierzchnię 133.73 ha
 • Rezerwat częściowy "Perzowa Góra” utworzony w 1995 r., zajmuje obszar 33.08 ha, położony jest na terenie Leśnictwa Dobrzeszów
 • Rezerwat częściowy "Biesak-Białogon” o powierzchni 13.13 ha, w tym 9.35 ha powierzchni leśnej, znajduje się na terenie Leśnictwa Dyminy; utworzony został w 1981 r.
 • Rezerwat częściowy "Karczówka” jest najstarszym z rezerwatów na terenie Nadleśnictwa, utworzony został w 1953 r., zajmuje powierzchnię 26.62 ha, położony jest na terenie Leśnictwa Niewachlów
 • Rezerwat częściowy "Barania Góra” utworzony w 1993 r., zajmuje powierzchnię 82.09 ha, znajduje się na terenie Lesnictwa Oblęgorek
 • Rezerwat częściowy "Góra Żakowa” utworzony w 1999 r., położony na terenie Leśnictwa Słowik, zajmuje powierzchnię 50.48 ha
 • Rezerwat częściowy "Góra Dobrzeszowska” utworzony w 1982 r., zajmuje powierzchnię 24.57 ha, położony na terenie Leśnictwa Dobrzeszów


                                     

4. Parki krajobrazowe

 • Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy obejmujący 21 407 ha składających się z dwóch części: północno-wschodniej - suchedniowskiej, która obejmuje duży kompleks leśny część dawnej Puszczy Świętokrzyskiej, na zachód od Suchedniowa oraz znacznie mniejszej zachodniej - oblęgorskiej, obejmującej Pasmo Oblęgorskie
 • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy zajmujący obszar 20 505 ha, rozciąga się na południowy zachód od Kielc, między rzekami Łośną a Bobrzą
                                     

5. Obszary chronionego krajobrazu

 • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący tereny otaczające Kielce od północy i wschodu, położone w zlewni rzek Lubrzanki i częściowo Kamionki oraz Bobrzy
 • Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
 • Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący zasięgiem tereny miasta Kielce charakteryzujące się wysokimi walorami krajobrazowymi
 • Chęcińsko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący obszar otuliny Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego
 • Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę Przedborskiego Parku Krajobrazowego
 • Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący obszar 98 359 ha na północ i zachód od Końskich
                                     

6. Obszary NATURA 2000

 • Ostoja Wierzejska projektowany
 • Wzgórza Chęcińsko*Kieleckie projektowany
 • Dolina Czarnej Nidy projektowany
 • Ostoja Przedborska PLH260004 obejmujący w dużej mierze teren Przedborskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny
 • Ostoja Sobkowsko*Korytnicka projektowany
 • Lasy Suchedniowskie PLH 260010 obejmujący zasięgiem Płaskowyż Suchedniowski i Wzgórza Kołomańskie
 • Dolina Bobrzy projektowany

a także pomniki przyrody

                                     

7. Pomniki przyrody

 • "Skałki Świętej Rozalii” w Leśnictwie Dobrzeszów
 • Odsłonięcie geologiczne "Ciosowa” na terenie Leśnictwa Oblęgorek
 • Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 495 cm i wysokości 26 m w oddz. 58 l Leśnictwa Sojawa
 • "Jaskinia Piekło” w Leśnictwie Podzamcze
 • Skałki w oddz. 3 f Leśnictwa Dobrzeszów
 • Urwisko skalne "Piekło” w Leśnictwie Oblęgorek
 • Skałki w oddz. 5 a Leśnictwa Dobrzeszów
 • Jaskinia krasowa i urwisko skalne w Leśnictwie Słowik
 • Naturalne formy skalne w Leśnictwie Guchawka
                                     

8. Klimat

Klimat: jest urozmaicony mając charakter przejściowy od oceanicznego Europy Zachodniej do Kontynentalnego Europy Wschodniej. Kontrastowość tego klimatu przejawia się szczególnie w okresie późnej jesieni i na przedwiośniu. Średnia temperatura roczna +7.8 °C. Okres wegetacyjny trwa średnio 205 dni ze średnią temperaturą +12.9 °C. Opady roczne średnio wynoszą 633 mm.

Użytkownicy również szukali:

bip nadleśnictwo zagnańsk, nadleśnictwo kielce praca, nadleśnictwo kozienice, nadleśnictwo włoszczowa,

...
...
...