Poprzednia

ⓘ Zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową w Polsce (2014–2017)
                                     

ⓘ Zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową w Polsce (2014–2017)

Zwierzęta objęte ścisłą ochroną gatunkową w Polsce – lista taksonów zwierząt, które zostały objęte ścisłą ochroną gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Lista ta zastąpiła wcześniejszą listę i obowiązywała od 8 października 2014 roku.

Rozporządzenie ministra środowiska z 6 października 2014 roku objęło ścisłą ochroną gatunkową następujące zwierzęta:

                                     

1. Gady Reptilia

 • wąż Eskulapa Elaphe longissima
 • żółw błotny Emys orbicularis
 • jaszczurka zielona Lacerta viridis
 • zaskroniec rybołów Natrix tesselata
 • gniewosz plamisty Coronella austriaca
                                     

2. Płazy Amphibia

 • ropucha paskówka Bufo calamita
 • traszka karpacka Triturus montadoni
 • grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus
 • kumak nizinny bombina
 • rzekotka drzewna Hyla arborea
 • traszka grzebieniasta Triturus cristatus
 • żaba zwinka Rana dalmatina
 • żaba moczarowa Rana arvalis
 • kumak górski Bombina variegata
 • ropucha zielona Bufo viridis
                                     

3. Ślimaki Gastropoda

 • poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana
 • poczwarówka kolumienka columella
 • poczwarówka pagórkowa Granaria frumentum
 • poczwarówka pagoda Pagodulina pagodula
 • Caseolus calculus
 • poczwarówka górska Pupilla alpicola
 • poczwarówka północna Vertigo arctica
 • zatoczek łamliwy Anisus vorticulus
 • świdrzyk siedmiogrodzki Vestia elata
 • świdrzyk łamliwy Balea perversa
 • niepozorka ojcowska Falniowskia neglectissima
 • ślimak obrzeżony Helicodonta obvoluta
 • świdrzyk śląski Cochlodina costata
 • świdrzyk kasztanowaty Macrogastra badia
 • ślimak Rossmasslera Chilostoma rossmaessleri
 • szklarka podziemna Oxychilus inopinatus
 • świdrzyk ozdobny Charpentieria ornata
 • poczwarówka zwężona Vertigo angustior
 • ślimak żeberkowany Helicopsis striata
 • poczwarówka zębata Truncatellina claustralis
 • ślimak tatrzański Chilostoma cingulellum


                                     

4. Pajęczaki

 • strojniś nadobny Philaeus chrysops
 • Mughiphantes pulcher = Lepthyphantes pulcher
 • Siro carpathicus
 • Neobisium polonicum
 • gryziel zachodni Atypus affinis
 • gryziel tapetnik Atypus piceus
 • gryziel stepowy Atypus muralis
 • Agroeca dentigera