Poprzednia

ⓘ Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
                                     

ⓘ Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - instytucja naukowo-wydawnicza, odrębna, ale komplementarna w stosunku do KUL, założona w 1934 przez księdza Antoniego Szymańskiego.

                                     

1. Charakterystyka

Obecnie Towarzystwo liczy prawie 700 członków. Działalnością Towarzystwa kieruje trzynastoosobowy zarząd. Prezesem TN KUL jest ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, a sekretarzem generalnym prof. dr hab. Stanisław Olczak.

Praca naukowa Towarzystwa odbywa się w ramach sześciu wydziałów:

  • historyczno-filologicznego
  • nauk społecznych
  • filozoficznego
  • nauk prawnych
  • matematyczno-przyrodniczego
  • teologicznego

Zarząd Towarzystwa przyznaje co roku Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela KUL-u, za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego.

Towarzystwo Naukowe KUL wydało dotychczas ponad 2100 pozycji, w tym kilkutomowy zbiór prac Karola Wojtyły z zakresu etyki. Wydaje też zaplanowaną na kilkanaście tomów Encyklopedię Katolicką. W ramach poszczególnych wydziałów Towarzystwa działają zespoły redakcyjne przygotowujące 25 zeszytów "Roczników": Teologicznych z. 1-10, Filozoficznych 1; nr 1-2, Humanistycznych z. 1-7, Nauk Społecznych z. 1-3, Nauk Prawnych 1; nr 1-2 i Psychologicznych 1; nr 1-2 oraz "Roczników Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL" w Tomaszowie Lubelskim. O pracy całego Towarzystwa informuje co roku "Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II". Od 1999 roku wydawany jest "Przegląd Psychologiczny" wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, a także czasopismo w języku angielskim "Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration. Journal for Mental Changes". Pod patronatem Towarzystwa ukazują się "Studia Norwidiana" i "Studia Polonijne" oraz serie wydawnicze: "Studia Metafilozoficzne", "Studies in Logic and Theory of Knowledge" w języku angielskim i "Homo meditans".

Użytkownicy również szukali:

roczniki kul,

...
...
...