Poprzednia

ⓘ Nauka w Polsce
                                     

ⓘ Nauka w Polsce

Nauka w Polsce – ogół naukowej działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w Polsce dotyczącej nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, inżynieryjnych, oraz badaniem sztuki i filozofii.

                                     

1. Historia

Nauka w średniowiecznej Polsce włączała się w rozwiązanie najważniejszych wówczas dla państwa problemów, formułowała własne podejście do etyki i prawa, co odegrało ważną rolę w rozwoju nauk. W dobie renesansu polska nauka przyniosła przewrót kopernikański przez astronoma i polihistora Mikołaja Kopernika, zmieniający paradygmat nauki, nowe koncepcje człowieka i świata. Była wówczas również źródłem tolerancji religijnej oraz inicjatorem reform państwowych. W epoce baroku rozwijały się ośrodki naukowe. W oświeceniu nauka była motorem zmian społecznych, oświatowych i politycznych. W czasie zaborów polska nauka i oświata stały się jednymi z narzędzi walki z zaborcą. Polscy uczelni działali często na emigracji, utrzymując jednak więź z ojczyzną.

W dwudziestoleciu międzywojennym XX w. nauka stanowiła podstawę postępu, osiągając nawet w niektórych dziedzinach czołowe miejsce w nauce światowej. Podczas II wojny światowej naukowcy byli zmuszeni działać w podziemiu, a po jej zakończeniu, nauka włączona w nurt socjalistyczny stała się formą odbudowy kraju.

                                     

2. Instytucje zaangażowane w naukę

Badania naukowe prowadzone są w Polsce głównie w:

 • szkołach wyższych publicznych i niepublicznych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych
 • placówkach Polskiej Akademii Nauk,
 • centralnych laboratoriach.
 • instytutach naukowo-badawczych,

Badania prowadzone są również przez niektóre inne instytucje:

 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • archiwa,
 • muzea,
 • biblioteki,
 • przedsiębiorstwa.
                                     

3. Kariera naukowa

Naukowiec w swojej karierze zdobywa stopnie naukowe:

 • doktora
 • doktora habilitowanego.

Nadanie tytułu naukowego profesora, powinno być wyrazem uznania i uhonorowania naukowca lub artysty za twórczy wkład w naukę bądź sztukę, poparty pokaźnym, cennym dorobkiem naukowym czy też artystycznym.

                                     

4. Finansowanie nauki

W Polsce badania naukowe finansowane są głównie z budżetu państwa granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym – do wejścia w życie nowych przepisów o finansowaniu nauki – środki na badania własne uczelni. Pod tym względem Polska odstaje od krajów dla których ważny jest rozwój naukowy, w których znaczny udział w utrzymywaniu działalności naukowej mają prywatne przedsiębiorstwa. Ważnym źródłem finansowania nauki są Programy Ramowe Unii Europejskiej, jak również inne programy międzynarodowe np. Eureka.

                                     
 • Branhama w Polsce niezarejestrowana i niejednorodna wspólnota wyznaniowa działająca w Polsce od końca lat 60. XX wieku. Opiera się na naukach Williama
 • Nauki wojskowe jedna z dziedzin nauki w Polsce wymieniona w Uchwale Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 w sprawie
 • Kościół katolicki w Polsce największa wspólnota wyznaniowa w Polsce kierowana przez biskupów należących do Konferencji Episkopatu Polski. Od 2014 roku
 • komunikację istniejące w Polsce Centrum Nauki Experyment w Gdyni Giganty Mocy w Bełchatowie Dom Eksperymentów EUREKA W Szczecinie Centrum Nauki w Szczecinie Centrum
 • rządom i partiom politycznym. W Polsce długo istniało rozróżnienie na nauki polityczne zajmujące się polityką takie jak nauka o państwie, ekonomia polityczna
 • Nauka obywatelska ang. citizen science, fr. sciences citoyennes, ros. гражданская наука to badania naukowe, w których wolontariusze współpracują z badaczami
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce wspólnoty religijne istniejące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na początku XXI wieku działają one na
 • nauk pomocniczych na przykład heraldykę średniowiecze: studia nad średniowieczem obejmują obecnie historię kultury późnego średniowiecza w Polsce i

Użytkownicy również szukali:

konstytucja dla nauki,

...
...
...