Poprzednia

ⓘ Transeuropejski system kolei konwencjonalnej
                                     

ⓘ Transeuropejski system kolei konwencjonalnej

Transeuropejski system kolei konwencjonalnej – sieć kolejowa określona w Decyzji nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, w skład której wchodzą:

a) linie kolejowe przeznaczone do ruchu pociągów poruszających się z prędkością nie większą niż 200 km/h, do przewozu osób lub rzeczy, b) budowle, budynki i urządzenia przeznaczone do obsługi przewozu osób lub rzeczy, w tym terminale transportu kombinowanego przeznaczone do obsługi przewozu rzeczy, c) linie kolejowe stanowiące połączenia pomiędzy liniami, o których mowa w punkcie a, oraz infrastrukturą kolejową, o której mowa w punkcie b, d) pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu na liniach, o których mowa w punktach, a i c, obejmujące elektryczne i spalinowe pociągi zespolone, elektryczne i spalinowe pojazdy trakcyjne, wagony pasażerskie i wagony towarowe, w tym wagony przeznaczone do przewozu samochodów ciężarowych.