Poprzednia

ⓘ Witold Bielecki
Witold Bielecki
                                     

ⓘ Witold Bielecki

Witold T. Bielecki – polski ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierownik Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku.

                                     

1. Życiorys

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie ekonometrii dyplom z wyróżnieniem. Stopień doktora w dziedzinie zarządzania uzyskał w 1981, a doktora habilitowanego w 1999.

Bezpośrednio po studiach podjął pracę na Wydziale Zarządzania UW. Był jednym z twórców Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, która w 1993 stała się założycielem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego obecnie Akademia Leona Koźmińskiego, gdzie był członkiem ścisłego kierownictwa. Od 2011 roku jest Rektorem ALK.

Współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich Manager i Administ oraz pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. Jako profesor wizytujący prowadził zajęcia na licznych uczelniach w USA, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w Białorusi. Współtwórca programu MBA w Mińsku Białoruś.

Był wykładowcą i profesorem wizytującym w licznych uniwersytetach na świecie. Między innymi: University of Greenwich England, American University, Washington DC USA, University of Glasgow, Scotland, Executive Development Centre, University of Illinois at Urbana-Champaign USA, Department of Management Information Systems, Central Connecticut State University, New Britain, USA, Templeton College Oxford Centre for Management Studies, Oxford England.

Brydżysta.

                                     

2. Wybrane publikacje

 • Bielecki W. 2012, "Social Responsibility of Business Simulation Games" w: "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", Bielecki W., Gandziorowska-Ziołecka J., Pikos A., Wardaszko M., Warszawa, Poltext, s.27-34
 • Bielecki W. 2001, "Informatyzacja zarządzania", PWE - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Bielecki W., Gandziarowska-Ziołecka J., Pikos A., Wardaszko M., red., 2012, "Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games", Warszawa, Poltext
 • Bielecki W. 2012, "Chosen Theoretical Problems of Current Management", Procedings of Business and Information, 9, s.234-241
 • Bielecki W. 2013, "Wirtualna przedsiębiorczość" w: "Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki", Zacher L., Warszawa, Poltext, s.323-332
 • Bielecki W., Wardaszko M. 2010, "Mission Possible - Using Simulation Games For Management Training in a Transition Economy", Developments in Business Simulations and Experimential Learning, 37, s.107-111
 • Bielecki W., Wardaszko M., red., 2009, "Games and Simulation in Business Learning and Teaching", Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Bielecki W. 2008, "E-symulacyjne gry menedżerskie w treningu nowych metodyk zarządzania" w: "Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej", Balcerak A., Kwaśnicki W., Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s.268-278
 • Bielecki W. 2009, "Zarządzanie wiedzą a zarządzanie ryzykiem w firmie" w: "Komputerowe Systemy Zarządzania", Chmielarz W., Turyna J., Warszawa, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s.329-338
                                     
 • Marian Bielecki ur. 16 lipca 1975 we Wrocławiu doktor habilitowany, historyk literatury, teoretyk literatury profesor w Instytucie Filologii Polskiej
 • Stefan Bartłomiej Bielecki ps. Druh Witold Ostrowski Czesław ur. 20 kwietnia 1908 w Częstochowie, zm. 5 września 1944 w Warszawie uczestnik
 • bohatera, obejmując lata 1938 - 44. Piotr Łysak Jerzy Bielecki Andrzej Łapicki Stanisław Bielecki ojciec Jerzego Jolanta Grusznic Teresa Gabriela Kownacka
 • Adam Feliks Bielecki ur. 13 lutego 1910 roku w Borysławiu, zm. 10 czerwca 2003 w Lublinie polski matematyk, profesor, specjalizujący się w analizie
 • Władysław Bielecki ur. 25 września 1900 w Warszawie, zm. wiosną 1940 w Katyniu chorąży kawalerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej. Urodził
 • Zdzisław Tkaczyk, Nowe półprzewodniki produkcji CEMI Zeszyt 22: Dr. inż. Jan Bielecki PL I dla inżynierów, Warszawa 1986 r., wyd. I, 2800 200 egz., Zeszyt 24:
 • Witold Pilecki herbu Leliwa ps. Witold Druh nazwiska konspiracyjne Roman Jezierski Tomasz Serafiński Leon Bryjak Jan Uznański Witold
 • Kraków, 2013 Marian Bielecki Widma nowoczesności. Ferdydurke Witolda Gombrowicza, Warszawa, 2014 Katarzyna Dzierzbicka, Warszawa Witolda Gombrowicza, Warszawa
 • października w Warszawie. Trasa wyniosła 10 kilometrów. Trzeci na mecie Witold Bielecki AZS Warszawa został zdyskwalifikowany, a Stefan Majtkowski Sokól
 • Witold Jerzy Kieżun ur. 6 lutego 1922 w Wilnie polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, teoretyk zarządzania, przedstawiciel polskiej szkoły
 • Schmidt oficer niemiecki Michał Szewczyk Francik, syn Tomali Jerzy Bielecki Genowefa Korska Główni bohaterowie. W filmie zagrało też kilkunastu aktorów
 • kształcenie na kierunku zarządzanie. 2011 rektorem uczelni został dr hab. Witold T. Bielecki Prof. Andrzej K. Koźmiński, założyciel i długoletni rektor uczelni