Poprzednia

ⓘ Kościół św. Michała w Oleśnie
Kościół św. Michała w Oleśnie
                                     

ⓘ Kościół św. Michała w Oleśnie

Kościół św. Michała – rzymskokatolicki kościół filialny, położony przy ulicy Kościelnej 2 w Oleśnie. Kościół należy do parafii Bożego Ciała w Oleśnie w dekanacie Olesno, diecezji opolskiej. Dnia 10 grudnia 1947 roku i ponownie 14 lutego 1978 roku pod numerami 34/49 oraz 159/78, świątynia została wpisana do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

                                     

1. Historia kościoła

Pierwsza wzmianka o kościele św. Michała w Oleśnie pochodzi z 1226 roku jest to zatem najstarsza świątynia w mieście. W tym samym roku nastąpiła konsekracja i zarazem stał się on kościołem parafialnym. Prawdopodobnie była to budowla drewniana, zbudowana w miejscu, gdzie obecnie znajduje się murowany kościół. W 1353 roku przybywają do Olesna zakonnicy z zakonu Świętego Augustyna OSA, którzy w 1374 roku otrzymują od Władysława II Opolczyka prawo patronatu nad parafią i kościołem oraz zezwolenie na budowę nowego, gotyckiego, murowanego kościoła, bowiem dotychczasowy był już za mały i nie mógł pomieścić wszystkich wiernych. W połowie XIV wieku kościół św. Michała w Oleśnie urósł do rangi archiprezbiteratu dekanatu. W czasie pożaru Olesna, w 1395 roku kościół ufundowany przez Władysława II został częściowo spalony, jednak jeszcze w tym samym roku został odbudowany. W II połowie XV wieku w kościele zostały zainstalowane pierwsze organy. 25 kwietnia 1578 roku kolejny pożar całkowicie strawił budowlę. Świątynia została odbudowana już w połowie 1579 roku. Podczas wojny trzydziestoletniej w 1627 roku Olesno zostało splądrowane przez wojska generała Wallensteina nie oszczędzono też wnętrza kościoła parafialnego. 18 maja 1642 roku wybuchł w Oleśnie kolejny pożar, który po raz kolejny doszczętnie zniszczył świątynię. Jego odbudowa trwała do 1658 roku. W tym czasie kościołem parafialnym był kościół św. Anny, a później Ciała Chrystusowego. Po pożarze w 1722 roku odbudowano kościół w dzisiejszym kształcie. Wzniesiono wówczas wieżę oraz zawieszono trzy dzwony, które nosiły nazwy:

  • "Święty Augustyn".
  • "Maryja Panna",
  • "Święty Michał",

Po stu latach wieża zaczęła jednak pękać, dlatego w 1822 roku rozebrano ją. Nową, obecną, postawiono w latach 1856–1857. W latach 40. XIX wieku proboszczem parafii był Maciej Ludynia, który częściowo odnowił i pomalował kościół parafialny, poświęcił kamień węgielny pod nową wieżę oraz przeprowadził remont generalny ołtarza głównego. W latach 1896-1897 przeprowadzono renowację świątyni. W 1935 roku kościół św. Michała przestał pełnić funkcję kościoła parafialnego, ówczesny proboszcz Paweł Foik przeniósł bowiem siedzibę świątyni parafialnej do kościoła pod wezwaniem Ciała Chrystusowego. Podczas II wojny światowej w 1942 roku, skonfiskowane zostały wszystkie dzwony w kościele. 12 maja 1947 rozpoczął się remont świątyni, który nadzorował pierwszy powojenny proboszcz Józef Niesłony. Ostateczną restaurację zakończono dopiero w 1954 roku. W 1968 roku kościół gruntownie odmalowano. Prace malarskie przeprowadziła firma Józefa Dragona z Olesna. W latach 1997-2002 wymieniono dach, tynki zewnętrzne, pomalowano wnętrze, umieszczono nowe witraże w oknach. Od 2006 roku kościół upiększają nowe, wykute w miedzi drzwi, a także nowy ołtarz z pięknym neogotyckim pacyfikałem z relikwiami Krzyża Świętego, św. Jakuba Większego, św. Karola Boromeusza i św. Jana Nepomucena. Po wielu latach wrócił do kościoła św. Michała jeden ze skonfiskowanych w 1942 roku dzwonów - dzwon "Świętego Michała". Po zdemontowaniu go z wieży miał zostać przetopiony na cele zbrojeniowe. Trafił jednak na "cmentarzysko" pod Hamburgiem w Niemczech. W 1952 roku trafił do Pasawy w Bawarii. Tamtejsza kuria biskupia przekazała go do kościoła w Thalbergu, gdzie bił na wieży kościelnej blisko 60 lat. Pod koniec 2011 roku został on przywieziony do Olesna i w kwietniu 2013 roku zamontowano go w wieży macierzystego kościoła.

                                     

2. Architektura i wnętrze kościoła

Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, we wnętrzu jednak po wielu zmianach widać wiele cech stylu barokowego. We wnętrzu świątyni na uwagę zasługują:

  • dwa ołtarze boczne,
  • barokowa ambona,
  • obraz przedstawiający Złożenie do Grobu,
  • barokowa chrzcielnica pochodząca z XVII wieku,
  • ołtarz główny pochodzący z XVII wieku z obrazem św. Michała,
  • rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego,

a także obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W kościele znajduje się ponad 50 wyobrażeń aniołów, toteż kościół nazywany jest "Anielskim kościołem".