Poprzednia

ⓘ Groblica (dopływ Drwęcy)
Groblica (dopływ Drwęcy)
                                     

ⓘ Groblica (dopływ Drwęcy)

Groblica – struga, lewostronny dopływ Drwęcy o długości 9.17 km, w tym 930 m. w rurociągach.

Źródła strugi znajdują się w rejonie Jeziora Fabrycznego na południe od Nowego Miasta Lubawskiego, a ujście w Nowym Mieście Lubawskim w okolicy ul. Wojska Polskiego.

Powierzchnia zlewni Groblicy wynosi 46.2 km². Część górną i środkową zlewni stanowią tereny rolnicze. Struga stanowi tam główny odprowadzalnik wód melioracyjnych z 22 rowów melioracyjnych. Dolna część zlewni znajduje się na terenach zwartej zabudowy, gdzie strugę często przecinają kanały sanitarne, wodociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Miejscami przepływa przez zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Ciek należy do typu potoków nizinnych.

W Groblicy można spotkać minogi.