Poprzednia

ⓘ Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie
                                     

ⓘ Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie – gimnazjum i liceum o kierunku plastycznym w Koszalinie.

W skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie wchodzą:

 • Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych OSSP, w której nauka trwa 6 lat 3 lata gimnazjum plastyczne + 3 lata liceum plastyczne. Przyjmowani są do niej absolwenci szkoły podstawowej.
 • Liceum Plastyczne LP, w którym nauka trwa 4 lata. Przyjmowani są do niego kandydaci po ukończeniu tradycyjnego gimnazjum.

Szkoła korzysta z Internatu przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie przy ul. Fałata 32.

                                     

1. Historia szkoły

Zespół Szkół Plastycznych w Koszalinie powstał z przekształcenia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, które powołano do życia zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki Nr 35 z dnia 26 maja 1975 r. Swoją działalność szkoła rozpoczęła we wrześniu 1975 r., w budynku przy ulicy Racławickiej 9 gdzie wcześniej znajdowało się Technikum Mechaniczne. Dyrektorem nowej szkoły powołano Zbigniewa Szulca, ówczesnego dyrektora Ogniska Plastycznego. Naukę rozpoczęło 30 uczniów, którzy kształcili się w dwóch specjalnościach: formy użytkowe i dekoratorstwo. Uroczystość inauguracyjna pierwszego roku szkolnego odbyła się 11 września w Bibliotece Wojewódzkiej, natomiast zajęcia lekcyjne rozpoczęto 15 września. Budynek szkoły był zniszczony i wymagał natychmiastowego remontu. Zajęcia więc początkowo odbywały się w Ognisku Plastycznym i w II Liceum Ogólnokształcącym. Gruntowny remont włącznie z dobudową trzeciego pietra po zlikwidowaniu dwuspadowego dachu zakończono w 1979 r. Pierwszych absolwentów PLSP pożegnano w 1980 r. W 2005 r. patronem szkoły został Władysław Hasior.

                                     

2. Kształcenie

Szkoła naucza przedmiotów ogólnych na poziomie gimnazjalnym i licealnym oraz artystycznych w specjalnościach: reklama wizualna oraz formy użytkowe. Realizowane są następujące przedmioty artystyczne:

 • rysunek i malarstwo,
 • rzeźba,
 • podstawy fotografii i filmu
 • główny przedmiot kierunkowy – w zależności od specjalności, będący jednocześnie nazwą specjalności.
 • historia sztuki,
 • podstawy projektowania – kompozycja,

Kandydaci do Liceum Plastycznego muszą pomyślnie przejść przez egzamin wstępny. Składa się on z dwóch części:

1.część praktyczna to egzamin, którego zadaniem jest zbadanie predyspozycji plastycznych i wrażliwości estetycznej kandydata;

2. część teoretyczna to egzamin ustny – w Liceum Plastycznym – badanie zainteresowań kandydata wybraną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi.

Po zakończeniu kształcenia w szkole plastycznej uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z części praktycznej oraz z części teoretycznej. Część praktyczna polega na prezentacji przed komisją pracy dyplomowej, która stanowi podsumowanie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach głównego przedmiotu kierunkowego, a także obronie jej wartości artystycznej i merytorycznej. Część teoretyczna jest egzaminem z zakresu historii sztuki.

Po uzyskaniu dyplomu uczniowie przystępują do zewnętrznego egzaminu maturalnego.

Po ukończeniu szkoły uzyskuje się tytuł zawodowego plastyka, poświadczonego dyplomem ukończenia szkoły, oraz świadectwo maturalne.

                                     

3. Pracownie artystyczne szkoły

Pracownia rysunku i malarstwa

Nauczyciele prowadzący:

 • Karolina Bracławiec
 • Paweł Rogalski
 • Ewa Miśkiewicz-Żebrowska
 • Tadeusz Walczak
 • Agnieszka Sieńkowska

Pracownia rzeźby

Nauczyciele prowadzący:

 • Dorota Śnieg
 • Marcin Kuropatwa

Pracownia projektowania graficznego

Nauczyciele prowadzący:

 • Piotr Wasilewski
 • Inga Marciszuk-Mazur

Pracownia podstaw projektowania-kompozycji

Nauczyciele prowadzący: z podstaw projektowania

 • Iwona Wilkoszewska

z liternictwa

 • Iwona Wilkoszewska
                                     

4. Absolwenci

 • Izabela Plucińska reżyserka filmów animowanych
 • Andrij Maruszeczko reklama
 • Bartosz Niedźwiecki muzyk
 • Błażej Teliński projektankt mody
 • Waldemar Marszałek prof. ASP Gdańsk
 • Magdalena Buchałow projektantka mody
 • Paweł Prewencki twórca filmów animowanych i teledysków
                                     
 • Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych im Władysława Hasiora w Koszalinie Państwowe Liceum Plastyczne im Józefa Kluzy w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych
 • Bacewicz Zespół Szkół Plastycznych im Władysława Hasiora Koszalin stanowi ośrodek kulturalny, w którym znajduje się m.in. Bałtycki Teatr Dramatyczny im Juliusza

Użytkownicy również szukali:

plastyk rekrutacja,

...
...
...