Poprzednia

ⓘ VIII Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej
                                     

ⓘ VIII Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej

VIII Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej – zwołana została 10 czerwca 1989 r. Składała się ze 133 osób: 52 delegowanych przez stronnictwa i ugrupowania polityczne, 30 wybranych w wyborach powszechnych w Wielkiej Brytanii, 11 wybranych w wyborach na obszarze Skandynawii, Holandii, Belgii i Luksemburga oraz Szwajcarii, Austrii i Włoch, 4 powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród organizacji wyznaniowych, 26 delegowanych przez naczelne organizacje społeczne, kombatanckie, naukowe, kulturalno-oświatowe i młodzieżowe, 10 powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej z obszaru Wielkiej Brytanii. Rada uległa rozwiązaniu po ukonstytuowaniu się Sejmu i Senatu wybranego w powszechnych, wolnych wyborach. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 8 grudnia 1991 r.

                                     

1. Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Szwecja

 • Jolanta Halkiewicz
 • Stanisław Trociński
 • Michał Bieniasz

Szwajcaria

 • Przemysław Turski
 • Janusz Morkowski
 • Jerzy Miodowski

Liga Niepodległości Polski

 • Jerzy Ostoja-Koźniewski
 • Wacław Świeszczowski
 • Maksymilian Bociek
 • Lech Kantecki
 • Ferdynand Pasiecznik
 • Roman Lewicki
 • Jerzy Zaleski
 • Fuad Szehidowicz

Polskie Stronnictwo Ludowe

 • Leon Łukowski
 • Józef Kisza
 • Bolesław Grzybowski
 • Władysław Szkoda
 • Józef Sukiennik
 • Stanisław Wiszniewski
 • Roman Sitkowski
 • Helena Stefańczykowa

Niezależna Grupa Społeczna

 • Ryszard Kaczorowski
 • Jan Maślonka
 • Walery Choroszewski
 • Otylia Szczepańska
 • Mieczysław Skowroński-Sas
 • Bolesław Dobski
 • Leonidas Kliszewicz

Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji

 • Cezary Sierankowski
 • Wiktor Waliński
 • Aleksander Snastin
 • Irena Czarnecka
 • Jerzy Jaskowski
 • Zygmunt Szkopiak
 • Tadeusz Stella

Polska Partia Socjalistyczna

 • Włodzimierz Olejnik
 • Stanisław Borczyk
 • Andrzej Kołodziej
 • Maria Palmer
 • Stanisław Wąsik
 • Zbigniew Jasieńczyk-Słupnicki
 • Zbigniew Glanowski
 • Zbigniew Scholtz

Komitet Zagraniczny Stronnictwa Pracy

 • Tadeusz Drzewicki
 • Tadeusz Andersz
 • Władysław Pelc
 • Jan Niedzielski
 • Zofia Pelc
 • Kazimierz Jeremicz
 • Miron Andryszewski
 • Antoni Lewandowski

Niezależny Ruch Społeczny

 • Tadeusz Krzystek
 • R. Kulik
 • P. Hołyńska
 • Stefan Pietrszewski

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

 • Kazimierz Przedmoyski
 • Tomasz Skiba
 • Jan Sochacki
 • Irena Grocholewska

Powołani przez Prezydenta RP

 • Anna Sabbatowa
 • Halina Martinowa
 • Zygmunt Szadkowski
 • Franciszek Wilk
 • Lidia Ciołkoszowa
 • vacat
 • Jan Kazimierski
 • Bohdan Wendorff
 • Zdzisław Szopis
 • Ludwik Maria Łubieński
                                     

1.1. Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Szwecja

 • Jolanta Halkiewicz
 • Stanisław Trociński
 • Michał Bieniasz
                                     

1.2. Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Szwajcaria

 • Przemysław Turski
 • Janusz Morkowski
 • Jerzy Miodowski
                                     

1.3. Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Liga Niepodległości Polski

 • Jerzy Ostoja-Koźniewski
 • Wacław Świeszczowski
 • Maksymilian Bociek
 • Lech Kantecki
 • Ferdynand Pasiecznik
 • Roman Lewicki
 • Jerzy Zaleski
 • Fuad Szehidowicz
                                     

1.4. Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Polskie Stronnictwo Ludowe

 • Leon Łukowski
 • Józef Kisza
 • Bolesław Grzybowski
 • Władysław Szkoda
 • Józef Sukiennik
 • Stanisław Wiszniewski
 • Roman Sitkowski
 • Helena Stefańczykowa
                                     

1.5. Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Niezależna Grupa Społeczna

 • Ryszard Kaczorowski
 • Jan Maślonka
 • Walery Choroszewski
 • Otylia Szczepańska
 • Mieczysław Skowroński-Sas
 • Bolesław Dobski
 • Leonidas Kliszewicz
                                     

1.6. Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji

 • Cezary Sierankowski
 • Wiktor Waliński
 • Aleksander Snastin
 • Irena Czarnecka
 • Jerzy Jaskowski
 • Zygmunt Szkopiak
 • Tadeusz Stella
                                     

1.7. Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Polska Partia Socjalistyczna

 • Włodzimierz Olejnik
 • Stanisław Borczyk
 • Andrzej Kołodziej
 • Maria Palmer
 • Stanisław Wąsik
 • Zbigniew Jasieńczyk-Słupnicki
 • Zbigniew Glanowski
 • Zbigniew Scholtz
                                     

1.8. Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Komitet Zagraniczny Stronnictwa Pracy

 • Tadeusz Drzewicki
 • Tadeusz Andersz
 • Władysław Pelc
 • Jan Niedzielski
 • Zofia Pelc
 • Kazimierz Jeremicz
 • Miron Andryszewski
 • Antoni Lewandowski
                                     

1.9. Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Niezależny Ruch Społeczny

 • Tadeusz Krzystek
 • R. Kulik
 • P. Hołyńska
 • Stefan Pietrszewski
                                     

1.10. Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

 • Kazimierz Przedmoyski
 • Tomasz Skiba
 • Jan Sochacki
 • Irena Grocholewska
                                     

1.11. Członkowie VIII Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Powołani przez Prezydenta RP

 • Anna Sabbatowa
 • Halina Martinowa
 • Zygmunt Szadkowski
 • Franciszek Wilk
 • Lidia Ciołkoszowa
 • vacat
 • Jan Kazimierski
 • Bohdan Wendorff
 • Zdzisław Szopis
 • Ludwik Maria Łubieński
                                     

2. Prezydium Rady Narodowej

 • Jerzy Jaskowski - Zastępca Przewodniczącego
 • Zygmunt Szadkowski - Przewodniczący
 • Miron Andryszewski - Zastępca Przewodniczącego
 • Zdzisław kołodziejski - Zastępca Przewodniczącego
 • Anna Nowakowa - Sekretarz
 • Lidia Ciołkoszowa - Zastępca Przewodniczącego
 • Stefan Pietraszewski - Sekretarz
 • Halina Martinowa - Sekretarz
 • Lech Kantecki - Zastępca Przewodniczącego
 • Teresa Affeltowicz - Zastępca Przewodniczącego

Użytkownicy również szukali:

twórca szp,

...
...
...