Poprzednia

ⓘ Wskaźnik pokrycia odsetek
                                     

ⓘ Wskaźnik pokrycia odsetek

Wskaźnik pokrycia odsetek – istota tego wskaźnika polega na ocenie ryzyka wystąpienia sytuacji, w której przedsiębiorstwo nie będzie posiadało gotówki aby zapłacić odsetki. Wskaźnik pokrycia odsetek ma postać:

Wskaźnik równy jeden oznaczałby, że cały osiągany przez przedsiębiorstwo zysk przed pomniejszeniem go o podatek dochodowy i koszty odsetki byłby przeznaczony na spłatę odsetek. Im wskaźnik większy od jedności tym mniej uciążliwe jest spłacanie rat odsetkowych. Można spotkać się z tezą, że ryzyko kredytowe jest dopuszczalne, gdy poziom wskaźnika wynosi co najmniej 4-5.

Można spotkać się również z inną formułą dla tego wskaźnika:

Banki i analitycy finansowi korzystają z tego wskaźnika, jako najprostszej reguły umożliwiającej ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.