Poprzednia

ⓘ Order Ruchu Oporu 1940–1944
Order Ruchu Oporu 1940–1944
                                     

ⓘ Order Ruchu Oporu 1940–1944

Order Ruchu Oporu 1940–1944 – luksemburskie odznaczenie z okresu II wojny światowej.

Odznaczenie zostało ustanowione przez wielką księżnę Luksemburga Charlotte w dniu 30 marca 1946 roku jako odznaczenie dla wyróżnienia obywateli Luksemburga uczestniczących w walce przeciwko okupacji niemieckiej w ruchu oporu.

Odznaczenie posiadało dwa stopnie: Krzyż Orderu i Medal Orderu.

                                     

1. Zasady nadawania

Order był nadawany obywatelom Luksemburga, którzy w okresie od 10 maj 1940 do 1944 roku działali w ruchu oporu na terenie Luksemburga oraz innych państw koalicji antyhitlerowskiej. Odznaczenie nadawano osobą cywilnym, które wyróżniły się w działaniach skierowanych przeciwko okupacji niemieckiej, w organizacji ruchu oporu. W wyjątkowych przypadkach mógł być nadawany również cudzoziemcom spełniali ogólne warunki nadania a działali na terenie Luksemburga. Odznaczenie mógł być nadawany pośmiertnie.

Odznaczenie było nadawane przez Wielką Księżną na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Kapituły Orderu utworzoną w myśl tego dekretu. W dniu 27 maja 1967 zmieniono dekret o odznaczeniu w myśl którego opinię o nadaniu odznaczenia musi opiniować Narodowa Rada Ruchu Oporu – organizacja zrzeszająca uczestników ruchu oporu w Luksemburgu. Kolejna zmiana ustawy o tym orderze miała miejsce w dniu 24 grudnia 2003 roku w myśl której zakończono nadawanie odznaczenie drugiego stopnia – Medali Orderu, natomiast nadal możliwe jest nadawanie Krzyża Orderu.

                                     

2. Opis odznaki

Odznaką Orderu Ruchu Oporu 1940–1944 pierwszego stopnia jest Krzyż Orderu, który ma ostaci krzyż maltański w środku którego umieszczona jest duża okrągła tarcza. Między ramionami krzyża wychodzą promienie kończące się na łańcuchu, który otacza krzyż. Na awersie na tarczy znajduje się wizerunek ukoronowana głowa lwa z herbu Luksemburga. Na górze tarczy są daty 1940 i 1944, na dole napis JE MAINTIENDRAI pol. wytrzymaj – motto dynastii Orańskiej z której pochodziła księżna. Na rewersie w tarczy jest natomiast duża litera R od słowa résistance – pol. ruch oporu. Odznaka Krzyża Orderu ukoronowana jest monogramem wielką księżnę Luksemburga Charlotte.

Odznaką drugiego stopnia czyli Medalu Orderu jest okrągły medal. Na awersie znajduje się ukoronowany stojący lew z herbu Luksemburgu otoczony jest on przerwanym łańcuchem. Na rewersie znajduje się monogram wielką księżnę Luksemburga Charlotte oraz daty 1940 – 1944 oraz napis JE MAINTIENDRAI.

Odznaki obu stopni wykonane są z brązu i mają naturalny kolor metalu.

Medal zawieszony jest na wstążce w kolorze czerwonym z białymi prążkami, po bokach wąskie paski koloru niebieskiego również z białymi prążkami.