Poprzednia

ⓘ Janusz Adamczak
Janusz Adamczak
                                     

ⓘ Janusz Adamczak

W 1987 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu i rozpoczął zawodową służbę wojskową w 49 pułku zmechanizowanym na stanowisku dowódcy plutonu. W 1992 ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów w Poznaniu, w 1995 w Fort Knox Kurs Oficerów Wojsk Pancernych oraz w 1997 Akademię Obrony Narodowej, po ukończeniu której zajmował stanowiska służbowe w 12 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej, Dowództwie 12 Dywizji Zmechanizowanej oraz w Dowództwie Wojsk Lądowych. W 2000 w Akademii Dowodzenia Bundeswehry ukończył Kurs Oficerów Sztabowych NATO. Na przełomie 2003 i 2004 w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku pełnił obowiązki szefa Wydziału Planowania. W 2007 w Carlise Barracks był słuchaczem Studium Polityki Obronnej w Szkole Wojennej Wojsk Lądowych i zajmował w stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 Sztabu Generalnego WP.

17 listopada 2011 objął dowodzenie 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu. 19 lutego 2014 objął dowodzenie 2 Korpusem Zmechanizowanym.

W dniu 15 sierpnia 2014 awansowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na stopień generała broni.

Od 12 września 2014 do 8 września 2017 zajmował stanowisko Szefa Sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych NATO w Brunssum JFC Brunssum. Z dniem 16 kwietnia 2018 został mianowany na stanowisko Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli.

                                     

1. Awanse

 • podporucznik – 1987

.

 • generał broni – 15 sierpnia 2014 przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 • generał brygady – 15 sierpnia 2007 przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
 • generał dywizji – 15 sierpnia 2012 przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
                                     

2. Odznaczenia

 • Złoty Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju”
 • Odznaka absolwenta United States Army War College – Stany Zjednoczone
 • Brązowy Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju”
 • Srebrny Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Gwiazda Iraku
 • Gwiazda Afganistanu
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 2011
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 2003
 • Odznaka pamiątkowa Dowództwa Wojsk Lądowych nr 444 – 2004
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2017
 • Medal NATO za misję ISAF – 2009
 • Odznaka pamiątkowa/honorowa 10BKPanc – 2013
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju”
 • Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Medal Pamiątkowy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku
 • Bronze Star – Stany Zjednoczone, 2009
 • Wojskowy Krzyż Zasługi – 2013
 • Odznaka 1. Polskiej Dywizji Pancernej – 2012
 • Odznaka pamiątkowa 12 BZ
 • Odznaka pamiątkowa/honorowa 11LDKPanc
 • Brązowy Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”