Poprzednia

ⓘ Landsbanki
Landsbanki
                                     

ⓘ Landsbanki

Landsbanki – prywatny islandzki bank uniwersalny. 7 października 2008 roku kontrolę komisaryczną nad bankiem przejął islandzki nadzór bankowy. Prowadził również operacje międzynarodowe.

Od czasu założenia banku w roku 1885 pierwsze operacje przeprowadzono w roku 1886 Landsbanki był podstawowym i głównym bankiem Islandii. Służył jako bank narodowy od 1927 do 1961. Wtedy to też został zastąpiony przez Centralny Bank Islandii na żądanie Althingu. Sprywatyzowany został w okresie od 1998 do 2003 roku.

Bank ten był znany z tego, że przez niesamodzielne oddziały zagraniczne działające w Wielkiej Brytanii oraz Holandii oferował atrakcyjne oprocentowanie wkładów na rachunkach oszczędnościowych.

Utrata zdolności do bieżącego refinansowania krótkoterminowych zobowiązań przez m.in. ten bank, a głównie jego zagraniczne oddziały działające pod marką Icesave w Wielkiej Brytanii i Holandii, była główną przyczyną kryzysu finansowego w Islandii.

W dniu 3 października 2008 r. Europejski Bank Centralny wydał w odniesieniu do Landsbanki wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego kwotą 400 mln EUR, i chociaż decyzja ta została później cofnięta, w oddziale banku w Wielkiej Brytanii doszło do wybuchu paniki bankowej, co wiązało się z koniecznością udostępnienia dużych sum w funtach szterlingach. W dniu 6 października islandzki bank centralny odrzucił wniosek Landsbanki o udzielenie pomocy. W następstwie niewywiązania się przez bank z obowiązku udostępnienia funduszy w kwocie wymaganej przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych władze brytyjskie zamknęły oddział. Rząd Wielkiej Brytanii zdecydował się objąć własnymi gwarancjami zobowiązania banku wobec brytyjskich deponentów, a także zamrozić brytyjskie aktywa Landsbanki, łącznie z ulokowanymi tam środkami islandzkiego banku centralnego i rządu. Wykorzystano przy tej operacji ustawodawstwo o zwalczaniu działalności terrorystycznej.

Następnego dnia holenderski bank centralny wystąpił o wyznaczenie likwidatora w odniesieniu do oddziału Landsbanki w Amsterdamie. Tego samego dnia islandzki urząd nadzoru finansowego zawiesił radę dyrektorów Landsbanki, przejął uprawnienia przysługujące zgromadzeniom udziałowców i, korzystając z uprawnień przyznanych mu na mocy ustawy kryzysowej, powołał w ich miejsce komitet ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Następcą prawnym banku jest utworzony w 2008 Landsbankinn do kwietnia 2011 jako: New Landsbanki.

W latach 2005-2009 bank ten był tytularnym sponsorem Úrvalsdeild, rozgrywki te wówczas nazywane były Landsbankadeildin.

                                     
  • znacjonalizowany pod koniec września 2008. Po niedługim czasie kontrola nad Landsbanki została przekazana Fjármálaeftirlitid Urząd Nadzoru Finansowego Następnie
  • przewodniczącą kobiecej organizacji Kvenfélagasambands Íslands Członek rady banku Landsbanki w latach 1928 - 1932. Członek Komisji Edukacji w latach 1928 - 1934. 8 lipca
  • segmentów. Pierwszy obejmował trzy, niegdyś największe, banki: Glitnir, Landsbanki i Kaupthing, które posiadały międzynarodowe ekspozycje o względnie silnej
  • był wierzycielem trzech islandzkich banków, które ogłosiły upadłość Landsbanki Kaupthing Bank oraz Glitnir. Jej firma zażądała łącznie 515 mln ISK.
  • dyrektorzy i rewidenci księgowi czterech islandzkich banków Kaupthing Bank, Landsbanki Glitnir i Islandzkiego Banku Centralnego Za udowodnienie, że małe banki

Użytkownicy również szukali:

...
...
...