Poprzednia

ⓘ Grupa Operacyjna Warszawa Stasi
Grupa Operacyjna Warszawa Stasi
                                     

ⓘ Grupa Operacyjna Warszawa Stasi

Grupa Operacyjna Warszawa Stasi – działająca w latach 1980-1990 w Polsce, a więc w okresie stanu wojennego i bezpośrednio po nim, jednostka operacyjna Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD – Stasi.

Grupa powstała 8 września 1980, na mocy porozumienia z władzami polskimi. Organizacyjnie była komórką kontrwywiadu Spionageabwehr Stasi, formalnie II Głównego Wydziału Hauptabteilung II – HA II. Jej członkami byli też przedstawiciele innych służb Stasi. W połowie lat 80. składała się łącznie z 14 etatów, w tym z głównego pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa ambasady NRD. Utrzymywała też w Polsce sieć własnych agentów, określaną na ok. 150-500 osób.

Zadania Grupy na rok 1982 ujęto w dokumencie z 18 listopada 1981 – "Porozumieniu między Głównym Zarządem II i Departamentem II polskiego MSW dotyczące czynności grup operacyjnych MBP NRD w PRL.”, w którym najistotniejszym z zadań określono zdobywanie informacji dotyczących układu sił w Polsce.

                                     

1. Siedziba

Grupa mieściła się w budynku ambasady NRD w Warszawie, przy ówczesnej al. I Armii Wojska Polskiego 2-4 obecnie al. Szucha, zajmując 10 pokoi. Do 1984, praktycznie w okresie stanu wojennego, OG W utrzymywała też przedstawicielstwa terenowe:

  • w Gdańsku na terenie Konsulatu Generalnego w al. Zwycięstwa 23,
  • Katowicach,
  • we Wrocławiu na terenie Konsulatu Generalnego przy ul. Podwale 76.
  • Szczecinie na terenie Konsulatu Generalnego przy ul. Królowej Korony Polskiej 31, i