Poprzednia

ⓘ Kaplica loretańska w Nowej Rudzie
Kaplica loretańska w Nowej Rudzie
                                     

ⓘ Kaplica loretańska w Nowej Rudzie

Kaplica loretańska w Nowej Rudzie – barokowa kaplica wniesiona w latach 1765-1767 z inicjatywy Antona Klambta. W latach 1773-1841 obok budynku utworzono niewielką kalwarię. W latach 1945-1994 kaplica nie była użytkowana, w 1994 roku została wyremontowana i ponownie konsekrowana. Jest to jedyny tego typu obiekt na terenie powiatu kłodzkiego.

                                     

1. Historia

Inicjatorem budowy barokowej kaplicy loretańskiej przy ul. Cmentarnej był Anton Klambt, noworudzki sukiennik pochodzący z Broumova. Na pomysł budowy kaplicy wotywnej mógł wpaść m.in. podczas podróży do Włoch. Po otrzymaniu zezwolenia władz i zgody arcybiskupa praskiego Anton Klambt rozpoczął stawianie kaplicy od położenia kamienia węgielnego w 1765 roku. Nie mając wszystkich środków finansowych podróżował w ich poszukiwaniu między innymi po Hrabstwie Kłodzkim. Budowa trwała dwa lata – do 1767 roku, a konsekracja nastąpiła dopiero rok później, 20 stycznia 1768 roku, z powodu niechęci władz pruskich do tego typu katolickich inicjatyw. Głównymi fundatorami kaplicy byli noworudzcy sukiennicy. W latach 1773-1841 przy budynku utworzono niewielką kalwarię, którą ufundował Jakob Steiner. W roku 1884 przeprowadzono pierwszy remont obiektu, następny wykonano w 1918 roku. Po II wojnie światowej kaplica była opuszczona. Staraniem Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej została odremontowana w 1994 roku. Ponownej konsekracji kaplicy dokonał w dniu 15 października 1994 roku ówczesny metropolita wrocławski kardynał Henryk Gulbinowicz.

                                     

2. Architektura

Kaplica jest barokową budowlą murowaną typu blokowego, wzniesioną na planie prostokąta i nakrytą czterospadowym dachem z sygnaturką. Wejście znajduje się od strony północnej, a jedyne okno usytuowano w ścianie zachodniej. W 1842 roku we wnętrzu budynku podzielonym kratą na dwie części znajdował się ołtarz i stacje drogi krzyżowej. Od południa do kaplicy prowadzą schody z ogrójcem, w którym znajdują się figury modlącego się Jezusa i trzech śpiących apostołów: Jana, Piotra i Jakuba. Powyżej schodów ustawiono grupę z rzeźbami Marii i św. Jana Apostoła. Kaplica loretańska w Nowej Rudzie jest jedynym taki obiektem na terenie powiatu kłodzkiego.