Poprzednia

ⓘ Socjologia organizacji
                                     

ⓘ Socjologia organizacji

Socjologia organizacji - jedna z dyscyplin szczegółowych socjologii obejmująca swym zakresem z jednej strony badania nad organizacjami rozumianymi jako grupy celowe, lecz także procesy organizacyjne zachodzące w makro- i mikroskali.

Głównym obszarem badawczym tej dyscypliny są przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Poza tym zajmuje się ona problemami makrostruktur społecznych i ich wpływem na funkcjonowanie organizacji. W tym ujęciu makrostruktury traktowane są jako otoczenie organizacji.

                                     

1. Historia rozwoju socjologii organizacji

Prekursorskie wobec tej dziedziny nauki były pisma opisujące projekty zorganizowania idealnego społeczeństwa, czy idealnego państwa. Problemy związane z opisem zorganizowania społeczeństwa towarzyszyły początkom socjologii i czerpały w znacznym stopniu z nauk przyrodniczych. Na początku XIX wieku powstały niezależne programy budowania nowej nauki pod nazwa fizyki społecznej i socjologii. W połowie XIX wieku ugruntowało się podejście do społeczeństwa określane mianem organicyzmu. W tym ujęciu społeczeństwo i społeczności oraz ich funkcjonowanie porównywane było do działania organizmów zwierzęcych, głównie do organizmu ludzkiego. Herbert Spencer jako jeden z przedstawicieli tego nurtu przyjmował tezy ewolucjonistyczne przy opisie zjawisk społecznych.

Na początku XX wieku socjologia organizacji stała się jednym z głównych obszarów badawczych szkoły chicagowskiej. Do połowy XX wieku rozwijały się też teorie starające się w miarę dokładnie opisywać działanie systemu społecznego, m.in. założenia Pitirima Sorokina i Talcotta Parsonsa.

                                     

2. Pojęcia związane z socjologią organizacji

 • kierowanie
 • konflikt społeczny
 • metody rozwiązywania konfliktów
 • efektywność
 • decyzja
 • integracja społeczna
 • konflikt zimny
 • interakcja społeczna
 • instytucja
 • grupa społeczna
 • hierarchia potrzeb
 • konflikt gorący
 • ekfinalność
 • biurokracja
 • organizacja wirtualna
 • kooperacja
 • motywacja
 • norma społeczna
 • kontrola społeczna
 • organizacja nieformalna
 • organizacja sieciowa
 • model organizacyjny
 • mobbing
 • organizacja
 • lider
 • organizacja formalna
 • przywództwo
 • równowaga dynamiczna
 • struktura macierzowa
 • solidarność mechaniczna
 • struktura prosta
 • struktura organizacyjna
 • pozycja społeczna
 • solidarność organiczna
 • schemat organizacyjny
 • rola społeczna
 • potrzeba
 • osobowość
 • strajk
 • sankcja
 • otoczenie organizacji
 • system społeczny
 • style kierowania
 • władza
 • zespół pracowniczy
 • więź społeczna