Poprzednia

ⓘ Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
                                     

ⓘ Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy Alei Kraśnickiej 2cd w Lublinie w tzw. Kampusie Zachodnim UMCS. Wydzielony z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w 2011 roku.

                                     

1. Struktura:

 • Katedra Hydrologii i Klimatologii
 • Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji
 • Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
 • Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku
 • Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej
 • Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Katedra Geomatyki i Kartografii
 • Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
                                     

2. Kierunki studiów I stopnia:

 • Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej
 • Geografia stosowana
 • geografia
 • Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska
 • geoinformatyka
 • Planowanie przestrzenne
 • gospodarka przestrzenna
 • Zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni
 • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
 • Hotelarstwo
 • turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie zasobami turystycznymi
 • Rekreacja ruchowa i zdrowotna
                                     

3. Kierunki studiów II stopnia:

 • Klimatologia i gospodarka wodna
 • Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map
 • Zarządzanie rozwojem gospodarczym
 • Zarzadzanie środowiskiem
 • geografia
 • Urbanistyka i polityka przestrzenna
 • geoinformatyka
 • gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka regionalna
 • Turystyka dzieci i młodzieży
 • Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
 • Turystyka zdrowotna
 • turystyka i rekreacja
                                     

4. Władze:

Władze wydziału:

Dziekan: dr Jolanta Rodzoś Prodziekan ds. Studenckich: dr hab. Wojciech Zgłobicki Pełnomocnik Dziekana ds. Organizacji Kształcenia: dr hab. Monika Wesołowska