Poprzednia

ⓘ Dowód (prawo)
Dowód (prawo)
                                     

ⓘ Dowód (prawo)

Dowód – pojęcie wieloznaczne, którego znaczenie zależy od gałęzi prawa procesowego i praktyki. Istnieje wiele propozycji definicji dowodu. W związku z wieloznacznością pojęcia postulowano, by z niego zrezygnować.

                                     

1. Definicja dowodu i pojęć powiązanych

W dwudziestoleciu międzywojennym zaproponowano, by najogólniej za dowód uznać fakt w domniemaniu prawdziwy, który ma służyć za podstawę do wiary w istnienie lub nieistnienie drugiego faktu. Pojawiały się także inne definicje: uznające dowód za wiadomość, źródło informacji, proces myślowy lub sformalizowaną działalność.

Wyróżnia się szereg bardziej precyzyjnych pojęć, których także nie stosuje się jednolicie. Są to m.in.: zagadnienia podlegające dowodzeniu, źródła dowodowe, środki dowodowe, materiały dowodowe, czynności dowodowe, postępowanie dowodowe dowodzenie, wynik dowodzenia wnioskowania. I tak:

  • materiałem dowodowym jest forma przekazywania informacji – np. cechy przedmiotu podlegającego oględzinom, wypowiedzi przesłuchiwanych osób.
  • źródłem dowodowym jest nośnik informacji – osoba lub rzecz, która dostarcza lub może dostarczyć informacji,
  • środkiem dowodowym jest informacja, którą uczestnicy procesu uzyskują ze źródła dowodowego, lub określona przez prawo metoda, dzięki której można uzyskać wiadomości ze źródła dowodowego oględziny, zeznania świadków
  • zagadnieniem podlegającym dowodzeniu jest okoliczność bądź stan, które się udowadnia,

Użytkownicy również szukali:

rodzaje dowodów,

...
...
...