Poprzednia

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie




I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie
                                     

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie

I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie – jedna z najstarszych na Śląsku polska publiczna szkoła średnia o charakterze świeckim.

                                     

1. Historia

Szkoła powstała z inicjatywy Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego powstałej w 1885 jako szkoła prywatna. W 1895 przybyła do Wiednia deputacja włościan śląskich, która została poprowadzona przez dr. Włodzimiera Lewickiego do ministra oświaty Edwarda Rittnera, co zakończyło się powodzeniem i 10 października tego roku otwarto Pierwsze Gimnazjum Polskie w Cieszynie. Jej siedziba mieściła się w gmachu przy dzisiejszej ul. Stalmacha. Pierwsza matura miała miejsce w 1903 roku, którą zaliczyć poprawnie udało się dziewiętnastu osobom. 1 września tego samego roku gimnazjum przekształciło się w szkołę państwową. Na przełomie wieków uczelnię wspierali polscy donatorzy w tym m.in. filantrop, pionier spawalnictwa, wynalazca metody spawania łukowego oraz zgrzewania oporowego inżynier Stanisław Olszewski.

Po I wojnie światowej szkołę przeniesiono do budynku przy pl. Słowackiego dawna siedziba sztabu armii austriackiej. Szkoła weszła pod opiekę polskiej Komisji Szkolnej. W 1919 roku uczniowie masowo wstępowali do wojska polskiego z powodu wkroczenia wojsk czeskich do Śląska Cieszyńskiego, skutkiem tego klasy od trzeciej do ósmej zostały zlikwidowane na następnych kilka lat. Po zażegnaniu konfliktu sytuacja w szkole ustabilizowała się. 16 stycznia 1929 szkoła została podzielona na dwie części tradycję jednej z nich kontynuuje dziś II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. W 1938 po odzyskaniu przez Polskę Zaolzia przeniesiono je do zachodniej części miasta.

W trakcie II wojny światowej budynki szkolne zajęło niemieckie Towarzystwo Górniczo-Hutnicze. Po zakończeniu działań wojennych, w czasie przygotowań do obchodów 50-lecia istnienia szkoły, uczniowie nadrabiali zaległości w nauce uczestnicząc w organizowanych przez szkołę kursach przygotowawczych. Mimo tego obchody te zorganizowane zostały dopiero w 1946 roku. W 1948 powstała tzw. jedenastolatka z połączenia szkoły podstawowej i średniej. Stan ten trwał przez następne cztery lata, aby potem wydzielić klasy od pierwszej do siódmej i przenieść je do budynku na pobliskim pl. Wolności dzisiejsza SP 4. Reszta klas utworzyła Liceum Ogólnokształcące męskie. W 1953 połączono wszystkie powyższe szkoły w jeden organizm, któremu w 1958 roku przywrócono patronat Antoniego Osuchowskiego. Z powodu reformy szkolnej w 1965 roku szkoła ponownie została podzielona, tym razem na: Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Ten pierwszy został połączony w 1979 z Liceum Medycznym w Cieszynie tworząc Zespół Szkół im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. W 1989 powstała filia szkoły w Skoczowie, która usamodzielniła się w 1992 roku.

                                     

2. Dyrektorzy

 • Jan Kotajny
 • Jerzy Habryka
 • Piotr Parylak
 • Jolanta Dawidowicz-Macura
 • Gustaw Halama
 • Franciszek Popiołek 1919-1931
 • Wiktor Schmidt 1906-1917
 • Mateusz Czupryna
 • Jan Kuchejda
 • Ernest Farnik 1918
 • Henryk Mróz
 • Janusz Łukomski-Prajzner
 • Józef Winkowski 1901-1906
 • Franciszek Bogocz 1931-1938
                                     

3. Absolwenci

 • Józef Niemiec 1911 – humanista, nauczyciel, działacz ZG PZKO na Zaolziu
 • Jan Ciachotny 1915 – popularyzator radiotechniki – pracownik techniczny Polskiego Radia do 1939
 • Wiktor Niemczyk 1918 – ksiądz docent, biblista, organizator Chrześciańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
 • Kazimierz Popiołek 1921 – profesor, prorektor UJ, rektor UŚ, Dyrektor Śląskiego Instytutu Naukowego – historyk
 • Franciszek Bogocz 1903 – przyszły dyrektor szkoły, autorytet w zakresie pszczelarstwa i sadownictwa
 • Karol Kotula 1905 – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, działacz społeczny i pisarz
 • Franciszek Kępka 1958 - lotnik szybowcowy
 • Józef Ostruszka 1909 – doktor nauk prawnych – sędzia, prokurator i prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku w latach 1932-1939
 • Jan Kotajny 1923 – dyrektor szkoły 1938-1939 i 1945-1950
 • Jerzy Kukucz 1923 – pionier rybołówstwa dalekomorskiego,założyciel "Dalmoru", profesor SGGW
 • Andrzej Wantuła 1925 – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 • Rudolf Ramsza 1926 – filolog, nauczyciel w wielu gimnazjach, od 1945-1959 w I LO im.A.Osuchowskiego
 • Jerzy Berek 1935 – działacz społeczny
 • Alojzy Gembala 1923 – profesor, prorektor WSP w Opolu – historyk
 • Ludwik Brożek 1927 – doktor filozofii, kustosz muzeum w Cieszynie, autor wielu prac naukowych
 • Jan Kubisz 1905 – doktor chirurgii, dyrektor Szpitala Śląskiego, działacz społeczny
 • Władysław Macura 1915 – kompozytor, muzykolog, kierownik orkiestry Polskiego Radia
 • Oskar Michejda 1904 – ksiądz, działacz narodowy, pisarz, publicysta
 • Józef Pieter 1924 – profesor, rektor WSP w Katowicach
 • Emanuel Grim 1904 – polski ksiądz rzymskokatolicki, dramaturg, działacz społeczny
 • Alfred Tomanek 1919 – doktor nauk medycznych, lekarz wojskowy w Polskich Siłach Zbrojnych w Bombaju i Anglii
 • Eugeniusz Brzuska 1905 – ksiądz katolicki, działacz narodowy i społeczny
 • Henryk Unucka 1919 – doktor inżynier mechaniki – General Electric – Montreal USA
 • Kornel Michejda 1905 – profesor chirurgii – Rektor Akademii Medycznej w Krakowie
 • Alojzy Targ 1925 – doktor historii, bibliograf, żołnierz Armii Krajowej, członek Delegatury Rządu na Kraj
 • Jan Drabina 1956 – historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Leon Wolf 1904 – doktor prawa, działacz społeczno-polityczny
 • Tadeusz Dyboski 1909 – doktor nauk medycznych – Dyrektor Kliniki Dermatologicznej UJ w Krakowie, polityk, działacz społecznych
 • Henryk Kania 1923 – profesor medycyny, chirurg, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jan Skrzypek 1947 – profesor medycyny