Poprzednia

ⓘ Synergologia
Synergologia
                                     

ⓘ Synergologia

Synergologia – dyscyplina badawcza zajmująca się interpretacją komunikacji niewerbalnej i języka ciała.

Termin ten oznacza: będąc razem syn, aktywnym ergo w sytuacji mówienia/dialogu logos.

Przedmiotem badawczym synergologii jest rozpoznawanie i prawidłowe odczytywanie postaw, emocji i pragnień rozmówcy na podstawie drobnych, nieświadomych oraz z pozoru nic nieznaczących ruchów tzw. mikroruchów.

                                     

1. Historia

Na początku lat 80. XX wieku Philippe Turchet, który jest uznawany za jej twórcę, badał racjonalność zachowań ludzkich. W tym czasie między innymi odkrył, że nieświadome ruchy gałek ocznych nie są neurologicznie zaprogramowane, jak zostało powszechnie uznane. Ruchy oczu ludzi pochodzenia chińskiego i arabskiego różnią się między sobą i zależą od logiki, wynikającej z podstaw naszej edukacji m.in. tego jak piszemy. Następnie przedstawił, że nieświadome ruchy ciała zachowują się tak samo i podlegają tym samym regułom.

Termin synergologia powstał w 1994 r., natomiast nazwa ta została zastrzeżona w 1996 r. Rozwijana jest ona głównie w zachodniej Europie Francji i Kanadzie.

                                     

2. Główne założenia synergologii

Nadrzędnym celem synergologii jest konfrontacja wypowiadanych słów z mową naszego ciała. Człowiek, jako jedyna istota ziemska, jest zdolny do posługiwania się kłamstwem w sposób nieskrępowany i tak częsty, jak jest mu to przydatne. Fałszywie przedstawia otaczający go świat, gdy ten nie spełnia wymarzonych oczekiwań i znacznie odbiega od jego wyobrażeń. Ten mechanizm jest wpisany w naszą egzystencję. Omnis homo mendax łac. każdy człowiek kłamcą. Kłamstwo jednak pozostawia ślady w świadomości - kryje się w mowie, natomiast ciało mówi to, co ukrywają słowa oraz wyraża jawnie to, co tkwi w umyśle. W momencie, gdy nasze słowa są sprzeczne z emocjami, nasze ciało zdradza prawdziwe uczucia i intencje poprzez gesty. Tak więc, przy pomocy synergologii można zidentyfikować luki w komunikacji.

Każdy komunikat interpersonalny przekazywany jest poprzez trzy elementy: według Alberta Mehrabiana z 1971 r.

 • głos - 38%
 • słowa - 7%
 • mowę ciała - 55%

Słowa są ważne, ale nic po nich, jeśli ciało wydaje się mówić coś innego.

Ocena powstaje na podstawie rozpoznania wielu elementów. Synergologia nie bazuje na intuicji, która może uniemożliwiać właściwy odbiór zachowania naszego rozmówcy. Podstawową zasadą jest dokonywanie analizy synergologicznej wnioskowanie i sprawdzanie według surowych zasad i specjalnych technik, w ramach której konstruowane są twierdzenia, które można poddać krytyce.

Właściwe odczytywanie języka ciała jest niemożliwe bez uwzględnienia kontekstu, zgodności i zestawu gestów. Szczególnie użyteczne w analizie synergologa są:

 • Proksemika, obejmuje dystans przestrzenny
 • Kinezyka, badanie gestów i innych ruchów ciała.
 • Elementy otoczenia: temperatura, oświetlenie, kolor, itp. elementy otoczenia mogą wpływać na zachowania ludzkie, ich stymulowanie bądź odstraszanie.
 • Chronemika - wykorzystuje czas jako sygnał komunikacyjny, jak np.: punktualność, oczekiwanie, czas trwania zdarzenia, itp.
                                     

3. Funkcje synergologii

 • rozpoznawanie kłamstw
 • dostrzeganie prawdziwych intencji, emocji ludzkich
 • przewidywanie ruchów naszego rozmówcy
 • usprawnienie relacji międzyludzkich, łatwość komunikacji
                                     

4. Przykładowe odczytywanie ludzkich zachowań

Gesty otwarcia i zamknięcia synergolog rozpoczyna analizę od ich rozpoznawania:

 • stopy z palcami skierowanymi na zewnątrz
 • ręce opuszczone swobodnie lub ramiona wysunięte do przodu w kierunku rozmówcy
 • gesty otwarcia oznaka przychylności i dobrego samopoczucia
 • rozluźniona twarz
 • otwarta środkowa część ciała ciało odsłania ośrodek życia
 • rozluźnione dłonie otwarte od nadgarstka do końca palców
 • napięta twarz
 • krzyżowanie ramion i chowanie rąk nadgarstki zgięte do wewnątrz, zamknięte dłonie kryją się pod skrzyżowanymi ramionami
 • zamknięta środkowa część ciała ciało chroni centralną część, a przede wszystkim miejsca intymne
 • krzyżowanie nóg
 • gesty zamknięcia oznaka nieufności i złego samopoczucia

Umysł przemawia do ręki. Nasze dłonie mówią, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy:

 • dłoń otwarta środkiem do twarzy - osoba odprężona
 • położenie dłoni na twarzy
 • dłoń zamknięta na twarzy– człowiek zestresowany, spięty
 • wierzch dłoni na twarzy – rozmówca chce się zdystansować, schować się we własnym wnętrzu, zastanowić się
 • drapanie palca środkowego kreatywność i seksualność – osoba wypiera swoje pragnienia
 • drapanie palca serdecznego więź – gdy swędzi, świadczy to, że wystąpiły jakieś trudności w związku z partnerem
 • drapanie małego palca harmonia – osoba obawia się rozpadu grupy, której czuje się bliska, martwi się o rozbieżność stanowiska
 • drapanie palca wskazującego autorytet –osoba nie śmie się odezwać, chociaż ma coś do powiedzenia; nie chce w tej chwili demonstrować swego autorytetu lub autorytet ten go krępuje
 • mikrodrapanie na czubkach palców
 • drapanie kciuka otwartość – osoba obawia się wypowiedzieć własną opinię, kiedy pyta się ją o zdanie
 • mikropieszczoty kciukiem między palcami
 • kciuk podniesiony – zachowanie lidera, ujawnia chęć dominacji
 • kciuk wraca na zewnątrz – osoba próbuje przywołać na powierzchnię swoje myśli, pomysły, informacje, które szuka, lecz one nie nadchodzą
 • palec wskazujący- autorytet
 • kciuk bezwiednie chowa się w dłoni i wędruje w jej wnętrzu – osoba chce zamienić z jakąś osobą parę słów na uboczu, ale w tej chwili nie może

Osoba pewna siebie może skrzyżować ręce, ale dłonie pozostają odkryte na zewnątrz

Oczy wyrażają więcej niż pozostałe części ciała, są "zwierciadłem duszy".

Patrzymy w 6 kierunkach spojrzenie od obserwatora:

 • w linii prostej w lewą stronę – tworzymy dźwięki wyobrażamy sobie, jak brzmiałby krzyk 1000 osób naraz?
 • w dół w lewą stronę – odczuwamy coś jak to jest zanurzyć się w gorącej wannie pełnej wody?
 • w dół w prawą stronę – przypominamy wypowiedź danej osoby, prowadzimy dialog wewnętrzny
 • do góry w lewą stronę – tworzymy obrazy
 • do góry w prawą stronę – przypominamy sobie obrazy zastanawiamy się nad wyglądem danej rzeczy
 • w linii prostej w prawą stronę – przypominamy dźwięki np. głos znanej ci osoby


                                     

5. Organizacje nadzorujące

Stowarzyszenia, które nadzorują rozwój, nauczanie i popularyzację tej dyscypliny, a także pracę synergologów na podstawie standardów i kodeksu etycznego, który jest dostępny w języku francuskim na oficjalnej stronie poświęconej synergologii, to: Europejskie Stowarzyszenie Synergologiczne i Stowarzyszenie Synergologów w Quebecu.

                                     

6. Synergolodzy

Na świecie regularnie pojawia się coraz więcej certyfikowanych synergologów. Przykładami są:

 • Philippe Turchet
 • Desmond Morris
 • Gregory Bateson.
 • Edward Hall
 • Ray Birdwhistell