Poprzednia

ⓘ Kategoria:Zielona gospodarka
                                               

Enercoop

Enercoop – francuski dostawca energii, korzystający jedynie z energii odnawialnej. Jest to jedyna firma działająca na zasadzie spółdzielni. Jej założyciele to ludzie działający w Greenpeace oraz innych wiodących organizacjach ekologicznych oraz tych zajmujących się etyczną ekonomią.

                                               

GreenEvo

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska i rozwojowi gospodarczemu. Pomysłodawcą GreenEvo jest minister środowiska Maciej Nowicki. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Rządowy projekt GreenEvo, obejmuje innow ...

                                               

Lista technologii gospodarowania odpadami stałymi

Odpady stałe mogą być zagospodarowane na wiele sposobów i przy wykorzystaniu różnych technologii. Metody te można podzielić na trzy rodzaje: opierające się na koncentracji i ograniczeniu szkodliwości odpadów do ograniczonego obszaru - składowanie ; unieszkodliwiane odpadów przy wykorzystaniu metod biologicznych, chemicznych oraz fizycznych oraz pozyskiwanie cennych produktów i surowców z odpadów. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze metody gospodarowania odpadami są: rodzaj, ilość i szkodliwość odpadów, koszty, dostępność rozwiązań technologicznych oraz odpowiedniego terenu, a często ...

                                               

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda, a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz oraz biopłyny. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi, powietrza, wody oraz spalania biomasy. Przeciwieństwem źródeł odnawialnych są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran pozyskiwany z kopalin O ...

                                               

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne – ogólny system zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączący najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji preferującą użycie substancji naturalnych i naturalnych procesów. Alternatywa dla rolnictwa konwencjonalnego.

                                               

Skraplanie hydrotermalne

Skraplanie hydrotermalne – proces termicznej depolimeryzacji w której w umiarkowanej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem następuje przetworzenie mokrej biomasy na substancję podobną do ropy naftowej, tzw. oleju HTL. Uzyskany surowiec cechuje się dużą gęstością energii oraz mniejszą wartością opałową, 5–20% masy to tlen i odnawialne substancje chemiczne. Reakcja zwykle przebiega z udziałem katalizy homogenicznej lub heterogenicznej, w celu zwiększenia jakości oraz ilości produktu. Węgiel i wodór zawarty w materiale organicznym, takim jak biomasa, torf lub węgiel o niskiej wartości opałowe ...

                                               

Solar Sister

Solar Sister – społeczne przedsiębiorstwo działające w trzech afrykańskich krajach zajmujące się eliminowaniem ubóstwa energetycznego poprzez wspieranie przedsiębiorczości kobiet z terenów wiejskich w rozwoju energetyki odnawialnej, budując sieci sprzedaży bezpośredniej, do której dziś należy 520 przedsiębiorczyń.

                                               

Społeczne farmy wiatrowe

Społeczne farmy wiatrowe – lokalne projekty, których właścicielami najczęściej są rolnicy, inwestorzy, przedsiębiorstwa prywatne lub publiczne, które wykorzystują energię elektryczną pozyskiwaną z wiatru, do obniżania kosztów zakupu energii dla społeczności lokalnych. Zasadniczą cechą takiej spółdzielni energetycznej jest fakt iż jej członkowie mają znaczne i bezpośrednie udziały finansowe w przedsięwzięciu. Projekty takie mogą być wykorzystywane jako miejscowe źródła energii elektrycznej lub też do produkcji wyłącznie na sprzedaż, zazwyczaj budowane są na skale przemysłową, czyli ponad 10 ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...