Poprzednia

ⓘ Krakowskie Pismo Kresowe
                                     

ⓘ Krakowskie Pismo Kresowe

Krakowskie Pismo Kresowe – czasopismo poświęcone historii i kulturze wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Pismo ukazuje się od 2009 roku. Patronat naukowy sprawuje nad nim Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktorem naczelnym pisma jest Adam Świątek, a radę redakcyjną stanowią: Tomasz Gąsowski, Anna Jach, Stanisław A. Sroka i Bogdan Szlachta.

Czasopismo jest indeksowane w: Central and Eastern European Online Library, The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities, Index Copernicus, Katalog Czasopism Kulturalnych. Liczba punktów na liście B MNiSzW: 3 pkt.

Wydawcą Krakowskiego Pisma Kresowego jest Księgarnia Akademicka.

                                     
 • Słownika Biograficznego. Członek rad redakcyjnych czasopism: Krakowskie Pismo Kresowe Kraków Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich
 • Radio Lwów. Semper Fidelis. Cracowia Leopolis. Kresowy Serwis Informacyjny. Krakowskie Pismo Kresowe Brama Halicka. Kurier Galicyjski. Wołanie z Wołynia
 • Wołynia w drugiej połowie XVI pierwszej połowie XVII wieku, Krakowskie Pismo Kresowe 10, 2018, s. 25 49, DOI: 10.12797 kpk.10.2018.10.02, ISSN 2081 - 9463
 • podajemy do publicznej wiadomości wszystkim obecnym i przyszłym, którzy to pismo oglądać będą, że mając gorące pragnienie, aby ziemie naszego Królestwa przyniosły
 • Jaroszyński 1878 - 1929 europejski finansista i wizjoner z Kresów, Krakowskie Pismo Kresowe nr 6, Kraków 2014, s. 107 148 Beata Kinga Nykiel: Jaroszyński
 • 1826 - 29. Pamiętnik Literacki 1925 26 nr 22 23. Dwie rodziny kresowe Ateneum 1939. Pisma literackie, oprac. Piotr Nowaczyński, Wydawnictwo Znak, Kraków
 • biskupstwa kijowskiego. W 1756 objął tę diecezję kresową ale już w 1759 został przeniesiony na biskupstwo krakowskie Sakrę biskupią przyjął 9 listopada 1749
 • Józefa Piłsudskiego 1991 wyd. 2 Lublin: Liber 2000 Posłannictwo kresowe Lwowa: odczyt wygłoszony dnia 17 marca 1990 roku na uroczystości rocznicy
 • Akademickiego Koła Kresowego Wstąpił do konserwatywnej organizacji Myśl Mocarstwowa jej członkiem pozostał do 1933. Był prezesem koła krakowskiego Myśli Mocarstwowej
 • opisano historię operacji Północ. W programie Międzynarodowej Konferencji Kresowe dziedzictwo narody, wyznania, kultura która odbyła się 8 listopada
 • Jamelna gen. Sosnkowski w obecności gen. Dreszera i Chmurowicza otrzymał pismo marszałka Śmigłego - Rydza. Rozkaz zawierał wiadomość o wkroczeniu na teren
 • białostocka, gwara łowicka chełmińsko - kociewsko - warmiński dialekty kresowe północnokresowy południowokresowy. Poza tymi podstawowymi dialektami