Poprzednia

ⓘ Skuteczne Zarządzanie Programami




                                     

ⓘ Skuteczne Zarządzanie Programami

Skuteczne Zarządzanie Programami – dobra praktyka zarządzania zmianą transformacyjną w organizacji. Pomaga kontrolować i sterować poszczególnymi etapami życia programów.

                                     

1. Historia

MSP został przyjęty i wykorzystany przez wiele organizacji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Doświadczenia te dostarczyły bezcennych wskazówek, które zamieszczono w publikacji "Managing Successful Program”. Po raz pierwszy została wydana w 1999, najnowsza wersja pochodzi z 2011 roku. MSP jest bardzo elastyczny i zaprojektowany, tak by można go dostosować do różnych typów organizacji. Założenia MSP umożliwiają wprowadzenie transformacyjnych zmian w organizacji i doprowadzić do osiągnięcia celów strategicznych.

                                     

2. Zarządzanie programem

MSP definiuje program jako "tymczasowa elastyczna struktura organizacyjna utworzona w celu koordynowania, kierowania i nadzorowania wdrożeniem grupy powiązanych projektów i działań w celu dostarczenia wyników i korzyści związanych z celami strategicznymi przedsiębiorstwa.”

Zarządzanie programem to: "działanie oparte o skoordynowaną organizację, kierowanie i wdrażanie portfela projektów oraz związaną z tym transformację, w celu osiągnięcia wyników i realizacji korzyści o strategicznym znaczeniu dla organizacji.”

                                     

3. Kluczowe role

MSP określa zadania i zakres odpowiedzialności kierownictwa programu. Kluczowe role:

 • Szef Zmiany Biznesowej
 • Grupa Sponsorująca
 • Szef Programu
 • Właściciel Programu
 • Biuro Programu
                                     

4. Podstawowe założenia

MSP opiera się na trzech podstawowych założeniach:

Zasady MSP: pochodzą z dobrych i złych doświadczeń z zarządzania programami. Są to wspólne elementy, które stanowią podstawę sukcesu w każdej transformacji. Zasady są:

 • Samo potwierdzające się – zostały udowodnione w praktyce
 • Wzmacniające pewność wyboru – dają praktykom MSP dodatkową zdolność i moc kształtowania i wpływania na zmiany
 • Uniwersalne – pasują do każdego programu

Motywy przewodnie ładu programu: definiują podejście organizacji do zarządzania programem. Pozwalają na wyłonienie odpowiedzialnego lidera, struktury organizacji i prowadzenie kontroli. System kontroli w programie musi być zintegrowany z korporacyjnym schematem zarządczym.

Strumień przekształceń: definiuje kolejne etapy programu i przedstawia podstawowe działania na każdym etapie. Zmiana jest osiągana za pomocą powtarzających się, powiązanych kroków, gdzie każdy proces może wymagać więcej niż jednego powtórzenia zanim rozpocznie się kolejny.



                                     

5. Zalety MSP

 • Zapewnia kontrolę nad postępami i zamykaniem programu
 • Sprzyja wypracowaniu wyraźnych celów programu
 • Pozwala dopasować program do strategii organizacji
 • Pomaga zdefiniować program i zmiany jakich dokona kierownictwo programu w organizacji
 • Pozwala sprawnie monitorować i kontrolować projekty programu
 • Pomaga określić korzyści programu i skupić się na ich realizacji