Poprzednia

ⓘ Lista członków ONZ
Lista członków ONZ
                                     

ⓘ Lista członków ONZ

Lista państw ONZ – lista państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych na podstawie UN Press Release ORG/1469. Lista została uzupełniona o Sudan Południowy, który został przyjęty do ONZ w 2011 r.

                                     

1. Dawni członkowie

 • Republika Chińska od 24 października 1945 r. do 25 października 1971 r.
 • Jemen Południowy od 14 grudnia 1967 r. do 21 maja 1990 r.
 • Niemiecka Republika Demokratyczna od 18 września 1973 r. do 2 października 1990 r.
 • Czechosłowacja od 24 października 1945 r. do 31 grudnia 1992 r.
 • Zanzibar od 16 grudnia 1963 r. do 31 października 1964 r.
 • Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii od 24 października 1945 r. do 22 września 1992 r.
                                     
 • Międzynarodowy Rok ONZ międzynarodowe lata, dekady projektowane każdorazowo przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu przyciągnięcia uwagi do wybranych kwestii
 • wartości dla ludzkości prowadzona przez organizację wyspecjalizowaną ONZ UNESCO. Lista została ustanowiona na mocy Konwencji w sprawie ochrony światowego
 • Telekomunikacyjnego należą obecnie 193 państwa, w tym Watykan oraz prawie wszyscy członkowie ONZ z wyjątkiem Palau. Polska została członkiem Międzynarodowego Związku
 • Konwencja ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 9 grudnia 1948 r. w Paryżu konwencja
 • uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin rezolucja 45 158
 • co najmniej 20 członków ONZ Symbol oznacza informację dla porównania. Brak symbolu oznacza terytorium zależne. państwa świata lista państw świata
 • United Nations Operation in Cotê d Ivoire, Operacja ONZ na Wybrzeżu Kości Słoniowej - misja pokojowa ONZ działająca na terytorium Wybrzeża Kości Słoniowej
 • Nations World Tourism Organization UNWTO organizacja wyspecjalizowana ONZ zajmująca się kwestiami związanymi z turystyką, m.in. statystykami ruchu
 • United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea UNMEE misja pokojowa ONZ w Etiopii i Erytrei. Obecnie jej personel liczy 2285 osób, z czego zdecydowana
 • organizacją powołaną na podstawie rezolucji ONZ S RES 50 w dniu 29 maja 1948 przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w celu przeprowadzenia misji pokojowej na Bliskim

Użytkownicy również szukali:

encyklopedia onz, onz 2019, stali członkowie onz od 1945,

...
...
...