Poprzednia

ⓘ Öztürk Emiroğlu
                                     

ⓘ Öztürk Emiroğlu

Öztürk Emiroğlu – dr hab., wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół tematów: tradycja i nowoczesność w literaturze tureckiej okresu 1718-1895, współczesna literatura turecka, polsko-tureckie stosunki kulturalne, dzieje badań turkologicznych w świecie i w Polsce, literatura dla dzieci w Polsce i w Turcji, stosunki między literaturą a polityką. Najważniejszym przedmiotem zainteresowań i prac naukowych są grupy literackie w Turcji od okresu Tanzymatu do czasów najnowszych.

Jego praca doktorska, zatytułowana Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu, dotyczyła grupy poetyckiej Hisar; obronił ją na Uniwersytecie Ankarskim, gdzie mu nadano stopień naukowy doktora w zakresie literaturoznawstwa stopień ten w roku 2001 Rada Wydziału Neofilologii UW uznała za równorzędny ze stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa nadawanym w RP. Öztürk Emiroğlu zajmował się także badaniem literatury dziecięcej w Turcji i w Polsce oraz związków periodyków z literaturą w Turcji.

W jego dorobku naukowym znajdują się książki, artykuły i referaty. Jest też autorem podręczników i skryptów, haseł encyklopedycznych, redaktorem naukowym książek, edytorem pracy pt. Historia Literatury Tureckiej i tłumaczem poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Anny Świrszczynskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Tadeusza Różewicza, Edwarda Stachury i innych z języka polskiego na turecki.

                                     

1. Publikacje

Książki
 • Polska Bibliografia Turkologyczna, Wydawnictwo Agade, Warszawa 2012, współautor: Tadeusz Majda
 • Osmanowie, Wydawnictwo Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2011
 • Türkiye’de Edebiyat Toplulukları / Grupy literacki w Turcji, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2001. Wyd. II. Akçağ, Ankara 2003. Wyd. III. Akçağ, Ankara 2008. Wyd. IV. Akçağ, Ankara 2011
 • Falih Rıfkı Atay Dil Yazıları / Artykuły Falih Rıfkı Ataya na temat języka, Wydawnictwo Yargı, Ankara 2002
 • Tradycja i nowoczesność w literaturze tureckiej 1718-1895, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2009
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu ve Edebî Faaliyetleri / Grupa literacka Hisar i jej działalność w literaturze tureckiej okresu Republiki, Wydawnictwo Minister Kultury, Ankara 2000. Wyd. II. Akçağ, Ankara 2007
 • Leksykon wiedzy o Turcji, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2004
 • Wybor artykułów z polskiej prasy międzywojennej na temat Turcji z czasów wojny wyzwoleńczej i rządów Atatürka 19 maja 1919–1 września 1939 Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2001, współautor: Agnieszka Zastawna
 • Mevlana- Nasz Pan, Drukarnia pl., Warszawa 2007, współautor: Ewa Warowicka.
 • Hisarda Kültür ve Sanat Konusmaları / Rozmowy o kulturze i sztuce w czasopiśmie" Hisar”, Wydawnictwo Minister Kultury, Ankara 2001

Artykuły

 • Hisarda Feyzi Halıcı / Feyzi Halıcı w czasopismie Hisar, "Çağrı”, nr 463, Haziran 1998, s. 24-27
 • Miejsce elementów literatury ludowej w tureckiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Świat Orientu – Orient w świecie, red. A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 65–70
 • Malgorzata Labecka Koecherova’nın Türk Halkları Mitolojisi / Mitologia ludów tureckich Małgorzaty Łabęckiej Koecherowej, "Türk Dünyası ", nr 9, wiosna 2000, s. 202-205
 • Senden Kurtul Sana Kaç Siiri Üzerine / Wiersz "Senden Kurtul Sana Kaç”, "Çağrı”, nr 417, sierpień 1994, s. 19, 20
 • Z historii polskiej orientalistyki w połowie XX w. List Seraja Szapszawa pisany po turecku do Tadeusza Kowalskiego, "Przegląd Orientalistyczny”, nr 1–2, 2009. współautor: prof. dr Jan Tyszkiewicz
 • Atatürk’ün Ölümüyle Ilgili Bir Mektup / List związany ze śmiercią Atatürka, "Türk Dili”, nr 587, Kasım 2000, s. 492-493
 • Twórca nowoczesnej literatury tureckiej Ibrahim Sinasi i jego poglądy na cywilizacje Zachodu i Wschodu, Od Anatolii Po Syberię Świat turecki w oczach badaczy, pod redakcją Ewy Siemieniec-Gołaś i Jordanki Georgiewej-Okoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2010, s. 49-55.
 • Spotkanie młodoturków Polaka i Austriaka w Baden-Baden, "Przegląd Orientalistyczny”, nr. 1-2, 2008, s. 18–22
 • Kaynağını Gelenekten Alan Hisarcılar / Grupa Hisar pobierając swoje źródła z tradycji," Turkish Studies”, Volume 4, I-II winter 2009, s. 1309–1331
 • Yetmis Yıl Sonra Yedi Mesale Üzerine” / Yedi Mesale po siedemdziesięciu latach, "Türk Lehçeleri ve Edebiyatı”, nr 20, sierpień 1998, s. 86-93
 • Język polski język turecki, "Kwartalnik Polonicum”, nr 2, sierpień 2006, s. 53-55
 • Tanzimat’tan Cumhuriyete Siyasal Süreçle Uyum Derecelerine Göre Sair ve Yazarlar/ Stopień zaangażowania politycznego poetów i pisarzy tureckich w okresie od Tanzimatu do czasów Republiki, "Muhafazkâr Düsünce”, nr 13–14, Yaz–Güz 2007, s. 147–156
 • Polonya Basınında Atatürk Dönemi Türkiyesi 19 Mayıs 1919-1 Eylül 1939 / Turcja okresu Atatürka w prasie polskiej 19 maja 1919 – 1 września 1939, "Türk Dünyası”, nr 8, Eylül 1999, s. 469-471
 • Malgorzata Lebecka-Koecherowa’s Place in Poland’s Turkology 1917-2011," Modern Turkish Literature Researches”, nr 6, lipiec-grudzień 2011, s.139-148
Referaty
 • II Konstytucja oraz Osmański parlamentaryzm w prasie polskiej, II Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, 5–6 Czerwiec 2008, Warszawa, w druku
 • Polonya’da Çocuk Kitapları” / Książki dla dzieci w Polsce, 20–21 styczeń 2000, 23 Nisan Bildirileri ve Tartısmalar, Wydawnictwo Ilesam, Ankara 1994, s. 137–140
 • Polska i Polacy według Cemila Meriça, IV. Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, 6–7 Ekim 2010, Poznań, w druku
 • Yahya Kemal Beyatlı’nın Polonya’da Büyükelçiliğinin Polonya Basınında Yansımaları ve Edebi Üretimine Etkileri/ Yahya Kemal Beyatlı jako ambasador Turcji w Polsce wpływ polskiej pracy, Bir Medeniyeti Yorumlamak Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu Bildiriler, 3–7 listopad 2008, Istanbul, s. 261–268
 • Polonya Edebiyatında Türkler / Turkowie w literaturze polskiej, ICANAS 38 Congress, 10–15 September 2007, Ankara, Bildiriler II, 2008, s. 647–657
 • Türk ve Polonya Masallarının Karsılastırmalı Incelenmesi / Badania porównawcze polskich i tureckich bajek, International Symposium of Comparative Literature, 29 April–1 May 2009, Gazi University, Ankara w druku
 • Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Sosyal Süreçle Uyum Derecelerine Göre Sair ve Yazarlar” / Stopień zaangażowania społecznego poetów i pisarzy tureckich w okresie od Tanzimatu do czasów Republiki, International Congress of Turkish Studies 16th CIEPO Symposium, 14–19 czerwiec 2004, Warszawa
 • Alexander Chodzko’nun Köroğlu Hikayeleri Varyantı / Warianty opowiadań Koroglu Alexandera Chodzko, Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 17-18 Ekim 2009, Bildiriler. Bolu, 2011, s. 266–271
 • Polonyalı Iki Gezginin Kaleminden XIX. Yüzyıl Istanbul’u / Stanbuł XIX wieku według polskich dwóch podróżnych, VII. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 6-10 Ekim 2009, Ankara, Bildiriler II, Atatürk Kültür Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s. 89–96
 • Polonyalıların Gözüyle XIX. Yüzyıl Üsküdarı/ Skutary XIX wieku oczamy Polaków, VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 06-09 Kasım 2008, Istanbul, Bildiriler II, s. 59–68
Przekłady, wywiady, opowiadania
 • Nasza Kesgarnia Yayımlar Müdiresi Jolanta Sztuczynska ile Polonya’da Çocuk Kitapları Üzerine / Rozmowa z dyrektorem wydawnictwa Nasza Księgarnia Jolantą Sztuczyńską o książkach dla dziecie”, "Tömer Dil Dergisi ", nr.107, wrzesień 2001, s. 69–74
 • Konstanty Ildefons Gałczyński, Pyłem ksieżycowym /Ay Tozu, "Türk Dili”, nr 662, luty 2007, s. 146 przekład wiersza
 • Nereden Nereye / Skąd Dokąd, "Dil Dergisi”, nr 96, październik 2000, s. 91-93 Opowiadanie.
 • Türkolog Lucyna Antonowicz-Bauer ile Türkoloji Üzerine Söylesi Rozmowa z turkologiem Lucyną Antonowicz-Bauer na temat turkologii, "Türk Dili”, nr 693, wrzesień 2009, s. 424–427
 • Gönül Çınarlı Esi Mehmet Çınarlı’yı Anlatıyor / Żona Mehmeta Çınarlı, Gönül opowiada o swoim mężu, "Türk Edebiyatı”, nr 346, sierpień 2002, s. 26–28
 • Prof. dr Joanna Papuzińska ile Dördüncü Edebiyat Üzerine Söylesi / Rozmowa z prof. dr Joanną Papuzińską na temat czwartej literatury, "Tömer Dil Dergisi”, nr 94, sierpień 2000, s. 85–88.
 • Hisar Topluluğunun En Genç Üyesi Osman Fehmi Özçelik 50 Yıl Sonra Hisarcıları ve O Dönemin Sanat-Edebiyat Ortamını Anlatıyor / Najmłodszy człowiek grupy Hisar, Osman Fehmi Özçelik, Hisarczycy w 50 lat później, opowiada o środowisku artystyczno – literackim tamtego okresu, "Dil Dergisi”, nr 108, październik 2001, s. 53–63.
 • Prof. dr. Tadeusz Majda ile Türkoloji Üzerine Söylesi / Rozmowa z prof. dr Tadeuszem Majdą na temat turkologii, "Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi”, nr 19, czerwiec 1998, s. 64–68.
 • Türkolog Zofia Dubinska ile Türkoloji Üzerine Söylesi / Rozmowa z turkologiem Zofią Dubińską na temat turkologii, "Türk Dili”, nr 693, wrzesień 2009, s. 420–423
 • Konstanty Ildefons Gałczyński, Pieśń / Sarkı, "Türk Dili”, nr 690, czerwiec, 2009, s. 486 przekład wiersza
 • Akıllı Kurt, Uyanık Karga / Mądry wilk, Sprytna wrona, "Karınca Kardes”, nr 9, kwiecień 2001, s. 8, 9 Bajki dla dzieci

Użytkownicy również szukali:

...
...
...